„Do vzniku nového státu byly vloženy obrovské naděje a doba, kterou si prošel, nebyla snadná - ať už to byla válka, dvě okupace, které jsme přestáli, nebo doba nesvobody. Myslím si, že občanskou sounáležitostí a tím, co do nás tehdy myšlenka vzniku Československého státu jejich zakladateli vložila, nám pomohlo tyto těžké doby přestát,“ řekla přerovská senátorka Jitka Seitlová.

Podle ní bychom měli pokračovat v tom, co bylo dáno naší zemi do vínku - touha po svobodě, síla svobody, demokracie a humanismus.

Program oslav 28. října byl v Přerově pestrý a připojilo se k němu i kino Hvězda, které v neděli zpřístupnilo lidem unikátní protiatomový kryt. Odpoledne mohli lidé zhlédnout premiéru filmu Hovory s TGM, dokument 28. říjen 1918 na Moravě a nebo film Toman.

Od šesti hodin večer si mohli zájemci, kteří dorazili do restaurace Městského domu, pochutnat na prvorepublikových specialitách nebo slavnostně nazdobeném dortu.