V Přerově je tato otázka každý rok živá – i s ohledem na významné rodáky, kteří v pohnuté době položili svůj život. Slavomír Kratochvíl, jenž byl první českou obětí protirakouského odboje a skončil v roce 1914 na popravišti kvůli rozšiřování ilegálních letáků. František Rasch, jeden z hlavních vůdců vzpoury námořníků v Boce Kotorské. Popraven byl v únoru roku 1918.

Pietní akt se koná každoročně také u památníku Jana Gayera, přerovského rodáka a legionáře, jenž zahynul v roce 1918 v bitvě u Lipjag, a proslul svým hrdinstvím. Přestože byl sám zraněný, odmítl pomoc a vybízel vojáky k pokračování ú­toku.

Osobnost T. G. Masaryka připomněl ve svém proslovu primátor města Vladimír Puchalský (SpP). „Politik by si měl být vědom každodenně své veřejné odpovědnosti," řekl a připomněl Masarykovské „buďme k nepřáteli a politickému soupeři spravedliví."

Přišli hlavně ti starší

Uctít státní svátek přišli na náměstí hlavně zástupci starší generace a pamětníci. Mezi nimi i devětaosmde­sátiletý Antonín Zimmermann se svou manželkou.

„Slavíme vznik samostatné Československé republiky, a i když už jsme staří, považujeme tento svátek za nejdůležitější. Je to naše povinnost být tady," řekl Antonín Zimmermann, kterého prý mrzí, že se oslav neúčastní mladá generace.

„Výchova k vlastenectví by měla začít na školách, od těch maličkých dětí. Jinde ve světě je to běžné, ale u nás se na to zapomíná," poznamenal.

Stejného názoru je i šéf přerovské pobočky Konfederace politických vězňů v Přerově František Přeslička. „Je mi líto, že se ztratila hodnota 28. října. Pamatuji si, že jsem tento svátek slavil odmalička, jako orel i jako skaut," řekl.

Význam osmadvacátého října připomněl i bojovník proti komunismu a účastník třetího odboje Vladimír Hučín. „Dnešní datum je velmi významné, ale potvrzuje vážnost situace, která se před námi otevírá. Servilita některých politiků snižuje suverenitu našeho státu," konstatoval.