Slavomír Kratochvil byl zatčen 18. listopadu 1914 i se svými třemi spolupracovníky za rozmnožování pobuřujících protistátních letáků - šlo o báseň, zesměšňující vojenskou mašinérii.

„Zemřel na popravišti v Ostravě po rychlém soudu 23. listopadu 1914, tedy před sto pěti lety,“ přiblížil organizátor vzpomínkové akce Jaroslav Skopal.

Ostatky Slavomíra Kratochvila byly v roce 1919 uloženy na přerovském hřbitově, kde jej připomíná pomník od sochaře Jaromíra Máry. Po Kratochvílovi je pojmenována také ulice v centru Přerova a v roce 1971 byla na jeho počest odhalena pamětní deska na budově sokolovny.

Zástupci přerovského Sokola se zastavili také u hrobu, ve kterém je uložena urna Sylvestra Plevy, řídícího učitele a starosty přerovského Sokola v letech 1928 - 1939. „Ten se stal jednou z prvních obětí sokolského druhého odboje na Přerovsku. Zahynul 8. listopadu 1941 na Mírově,“ dodal Jaroslav Skopal. 

Stavba estakády nad železniční tratí, která je součástí mimoúrovňového křížení v Předmostí - 25. listopadu 2019
Stavba estakády nad tratí výrazně pokročila