„S dovolením, ať může projít pan okresní hejtman," razili přítomní cestu vzácné návštěvě, kterou jako obvykle skvěle sehráli muzejníci. Po slavnostním přestřižení pásky se dav nahrnul na nádvoří zámku.

Unikátní expozice „Za císaře pána a jeho rodinu", která vznikla u příležitosti stého výročí vzniku první světové války, má několik částí. První zachycuje slavnou éru Přerova před vypuknutím Velké války, další ukazuje umění a řemesla v letech 1900 až 1914. Třetí se věnuje počátkům války na Přerovsku a čtvrtá pak školství v této pohnuté době.

Zlatá éra Přerova i bouřný čas

Cílem první části výstavy s názvem „Srdečné pozdravy z c.k. Přerova" je ukázat všední život ve městě na počátku 20. století. „Přiblížit téměř dvacet tisíc osudů v průběhu bezmála dvaceti let je nadlidský úkol, pokusili jsme se ale srozumitelně a jasně vylíčit, jak naši předkové v období před sto a více lety ve městě žili, pracovali a trávili volný čas," řekl historik Petr Sehnálek.

Z idyly starého Přerova se návštěvníci přesunou do „bouřného času" první světové války. „Představili jsme celou dobu s dramatickými změnami, které naše obyvatele potkaly, a s nimiž se museli potýkat," zmínil. Část expozice je věnována i první oběti protirakouského odboje – přerovskému rodákovi Slavomíru Kratochvílovi.

Je libo kubistický nábytek?

Největší pozornosti se během první prohlídky výstavy těšila část, věnovaná umění historismu, secese a kubismu. Ve vitrínách jsou totiž vystaveny vzácné umělecké kousky- například hrnek s podšálkem z období kubismu, měděný ohřívač na čaj z roku 1918 či gobelínová kabelka z roku 1914.

„Na výstavu jsme převezli dvě stě padesát exponátů, které jsme si zapůjčili z Galerie výtvarného umění v Ostravě, ale také Muzea umění v Olomouci či Muzea východních Čech v Hradci Králové," zmínil Kamil Lukeš, který tuto část expozice připravoval. K nejvzácnějším vystaveným dílům patří obraz Adam a Eva od malíře Jana Preislera, bronzová socha od Otto Guttfreunda, dobou atmosféru ale navozují také paravany s kopiemi plakátů od Alfonse Muchy.

Představu o tehdejším výtvarném umění, ale i dobovém bydlení lidé získají i s pomocí rekonstrukcí dvou historických interiérů od významných architektů Josefa Gočára a Jana Kotěry.

Výrobky pro vojíny v poli

Zajímavá je i část, věnovaná školství v dobách první světové války „Za císaře, za vlast!" „Chtěli jsme ukázat, jak se změny projevily v životě přerovských žáků a učitelů. Vybírali jsme z archiválií, dobového tisku a literatury, sbírali obrazový materiál a zaměřili se i na zajímavosti každodenního života," vylíčila historička Jarmila Klímová.

Z výstavy by podle ní mělo být patrné, pod jakým tlakem se žilo, jak bylo vše ovlivněno neustálými požadavky na projevy loajality, šetrnost a sběry všeho druhu, včetně peněz.

„Změnily se priority, vzdělávání se dostalo až za otázku přežití. Řada přerovských škol byla obsazena vojskem, učitelé a starší žáci byli povoláni do armády, zkrácené střídavé vyučování bylo omezeno mnoha dalšími povinnostmi," ře­kla.

Situaci dokresluje i obrázková satirická mapa, jež v nadsázce ukazuje předválečnou situaci v Evropě, nebo dobový pamflet na dva válečné císaře, nalezený v jedné výroční zprávě z roku 1916. „Pro oživení výstavy jsme podle dobových návodů zhotovili i několik povinných výrobků z ručních prací, které musely dělat dívky pro vojíny v poli," uzavřela.