Dluhonské mosty

Mezi největší investiční akce města bezpochyby patří výstavba nových mostů nad železniční tratí v Dluhonské ulici.

„Součástí stavby jsou i úpravy přístupových komunikací k mostním objektům. Stavba přijde město Přerov na 90 milionů korun,“ informovala mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová s tím, že z celkové částky zaplatí Státní fond dopravní infrastruktury 78 milionů 721 tisíc korun.

Druhý z Dluhonských mostů šel k zemi v červenci, na jeho místě bude v září postavena nová konstrukce.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou na Trávníku, který byl postaven v roce 1974, se dočká zateplení.

Většina starých dřevěných oken už byla v minulých letech vyměněna za plastová. Projekt počítá ještě s obměnou čtyř zbývajících a jedněch dveří.

„Součástí projektu je i revitalizace lodžií a zimních zahrad, architektonická revitalizace vstupního přístřešku, nové provedení zpevněných ploch a výměna plotu,“ řekl již dříve přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Rozpočet na tuto akci činí 16 milionů korun. S rekonstrukcí objektu se začalo na konci července.

Modernizace škol

Na školáky čekají od září zmodernizované učebny

Na sedmi základních školách v Přerově je i o prázdninách živo. Do září se totiž musejí stihnout nejrůznější modernizace.

V Předmostí se například rekonstruují vybrané učebny, žáci budou mít v září nové toalety nebo internetovou konektivitu všech učeben.

„Dojde na výstavbu výukového altánu na dvoře školy, spolu s potřebným novým předlážděním stávajících zpevněných ploch. Na centrálním dvoře bude nová lampa. Vyměněna bude rovněž stávající krytá zvedací plošina. Dojde k rozdělení hospodářského a herního dvora a jako plot tu bude postavena nová gabionová stěna,“ konstatovala Lenka Chalupová. Akce vyjde na 16 milionů korun a město na ni získalo dotaci.

Také na Základní škole Svisle „vyroste“ otevíratelný altán ve dvoře školy. Instalovány zde budou dvě lampy osvětlení.

„Své místo tu bude mít nová pojízdná schodišťová plošina. Škola získá rovněž internetovou konektivitu všech učeben,“ doplnila mluvčí magistrátu. Rozpočet na akci je 12 milionů 700 tisíc korun a i v tomto případě město získalo dotaci.

Velkých úprav se dočká také Základní škola Za Mlýnem. Kromě modernizace učebny zeměpisu nebo výstavby výukového altánu čeká školu rekonstrukce školního hřiště.

„Stavba je členěna na tyto objekty: tenisové kurty, atletická dráha, prvky hřiště pro malou kopanou, sektor skoku do dálky, dětské hřiště pro školní družinu, drobné stavební objekty. Do stavební akce patří i chodníky, zpevněné plochy, úprava vstupu do tělocvičny, oplocení areálu, obnova zelených ploch, sadové úpravy, areálový rozvod závlahové vody,“ vysvětlila Lenka Chalupová.

Rekonstrukce hřiště vyjde městkou kasu na 17 milionů korun, ostatní modernizace pak na 8 milionů 400 tisíc korun.

Další opravy
Oprava komunikace - ulice Kratochvílova – 3,4 milionu korun
Most přes Olešnici – ulice Pod Lesem, Žeravice – přibližně 8,5 milionu korun
Oprava ulice Pod Valy – ukončena – 3,9 milionu korun
Rekonstrukce vozovky – ulice U Parku – Lověšice – 4 miliony korun
Rekonstrukce chodníku – ulice gen. Janouška – 3,8 milionu korun
Rekonstrukce chodníku - ulice Nová a Martinská, Henčlov - 2 miliony 433 tisíc korun
Demolice domu – ulice Kojetínská 1831 – 7,1 milionu korun
Parkoviště u Meopty - ulice Kabelíkova – 7,2 milionu korun
Točna městské autobusové dopravy v Lýskách – 1 milion 177 tisíc korun
Rekonstrukce chodníku - ulice Seifertova - 4 miliony 650 tisíc korun
Rekonstrukce chodníku - ulice Alšova - 2 miliony 50 tisíc korun
Rekonstrukce chodníku - ulice U Rybníka – 1, 7 milionu korun
Regenerace sídliště Předmostí - 12. etapa – 5,8 milionů korun
Stavební úpravy kina Hvězda – vzduchotechnika – 2,5 milionů korun
Revitalizace parku Fr. Rasche - 2 miliony 720 tisíc korun
Zateplení Domu s pečovatelskou službou - U Žebračky 18 – 18 milionů korun
Cyklostezka a chodník - Velká Dlážka - 6 milionů 171 tisíc korun
Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody na koupališti v Penčicích – ukončena – 3,1 milionů korun
Oprava chodníku - tř. 17. listopadu – 4, 6 milionů korun
Rekonstrukce chodníku - ulice U Letiště, Henčlov – dokončena - 1, 4 milionu korun
Rekonstrukce chodníku - ulice Tršická, Penčice - 700 tisíc
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7a – 4,5 milionu korun
Mimoúrovňové křížení Předmostí – cyklostezka – 7,2 milionu korun
Modernizace ZŠ U Tenisu – 11 milionů 741 tisíc korun
Modernizace ZŠ Želatovská - 2 miliony korun
Modernizace ZŠ B. Němcové – 9 milionů 632 tisíc korun
Modernizace ZŠ Velká Dlážka – 12,7 milionů korun
Hokejbalové hřiště v ZŠ Želatovská – 4,7 milionů korun
Rekonstrukce rozvodů topení, vody a odpadů v ZŠ Trávník – 18 milionů 450 tisíc korun
Rozšíření veřejného osvětlení - třída 17. listopadu - 780 tisíc korun
Protipožární zabezpečení Městského domu – 2,9 milionů korun
Opravy lesních cest ve Svrčově – 12,2 milionů korun
Energetická opatření v budově Palackého 25 – 9,8 milionů korun