Krásně rostlý smrk dostal jméno Podvaláček - protože léta zdobil prostranství v ulici Pod valy.

O úvodní koncert přerovských trhů se postaral pěvecký sbor Add Gospel a po slavnostním rozzáření stromku zahrála skupina Argema.