„Plánujeme stavební úpravy v pěti lokalitách v Přerově. Vyměníme stávající již dosluhující a často poruchová potrubí za nová, s dlouholetou životností 80 až 100 let,“ uvedl ředitel Vodovodů a kanalizací Přerov Miroslav Dundálek.

Zemní práce uzavřou ulice Čsl. letců, Partyzánskou, Durychovu a Generála Rakovčíka.

„Rozhodně však nebudou zavřené naráz, ale zhruba po dvacetimetrových úsecích,“ řekla Eva Šáchová z odboru dopravy přerovského magistrátu.

V této lokalitě začne stavba 12. dubna a skončí 31. srpna, posouvající se zavřený úsek řidiči budou moci objet po druhé polovině vozovky.

Protože technici budou na nové potrubí připojovat stávající vodovodní přípojky domácností, musejí lidé z těchto lokalit počítat s tím, že jim v tu dobu nepoteče voda.

„Bude to vždy přibližně hodinová odstávka, na kterou budou lidé předem upozorněni,“ doplnila referentka pro opravy a investice Vodovodů a kanalizací Marcela Kovářová.

Další lokality, kde se chystají opravy vodovodů, budou ulice Dvořákova, Slaměníkova a Vaňkova.

„Máme připravenou i výměnu v ulicích Kosmákova, Malá Trávnická a dále U Rybníka. Dokončíme výměnu dosud ponechaných řadů v ulicích Jilemnického, Na Hrázi, Svépomoc IV., Na Odpoledni a Nábřeží E. Beneše,“ naznačil další plány na tento rok Dundálek.