Složky Integrovaného záchranného systému pak díky označení zjistí, kde k celé události došlo.

Občané, kteří se ocitnou v krizové situaci, se jen rozhlédnou kolem sebe a nahlásí do telefonu spojovatelce číslo nejbližšího sloupu. Operátoři Integrovaného záchranného systému podle digitální mapy určí polohu, kde se volající právě nachází a do jaké lokality zamířit.

„Sloupy už jsou označeny a v blízké době dojde i k propojení systému se složkami záchranářů. Věřím, že tato novinka prospěje všem stranám - lidem v tísni i těm, kdo jim přijedou na pomoc,“ řekl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS). Číslování bude navíc sloužit i pro lepší orientaci pracovníků, kteří provádějí na území Přerova údržbu.

Za pasportizaci, která spočívala v získání technických a polohových informací o veřejném osvětlení, zaplatilo město Přerov 1 milion 208 tisíc korun.

Samolepky se ale už krátce po své instalaci staly terčem vandalů, kteří je strhávají a ničí.

„Pracovníci technických služeb jsou proto vybaveni náhradním číslováním, které vylepují tam, kde už jsou značky poničené,“ potvrdil Petr Školoud z přerovského magistrátu. Nové označení lamp se propojí s Integrovaným záchranným systémem Olomouckého kraje od února.