Pracoviště ročně vyšetří na tři tisíce pacientů z Přerovska a okolí

Náklady na pořízení moderního diagnostického přístroje a stavební úpravy dosáhly výše 42 milionů korun a tyto finance šly ze zdrojů kraje a společnosti Středomoravská nemocniční. Investice ale přerovskou nemocnici posune zase o stupínek výše.

Magnetická rezonance je moderní vyšetření, které nepracuje na principu rentgenového záření, ale využívá silného magnetického pole.

„Jedná se o bezpečné vyšetření, které dokáže snímkovat strukturu orgánů do nejmenších detailů. V dnešní době patří mezi nejdražší a nejsložitější způsoby vyšetření,“ uvedla primářka radiodiagnostického oddělení přerovské nemocnice Romana Tarnoczy.

Hlavní výhodou vůči ostatním zobrazovacím metodám v radiodiagnostice je vyšší schopnost rozlišení jednotlivých složek měkkých tkání bez možného škodlivého ionizujícího záření.

„Ročně díky novému přístroji vyšetříme až tři tisíce pacientů a zkrátí se i čekací lhůty na vyšetření,“ doplnila primářka.

Podle předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční Marie Marsové nová magnetická rezonance v Přerově podstatně zvýší rozsah, kvalitu i komfort vyšetření.

„Sloužit bude pro řadu odborností - například pro potřeby ortopedického oddělení, jehož význam už přesáhl hranice našeho regionu, ale také neurologie, pediatrie, interny a dalších,“ řekla.

Magnetická rezonance se využívá při diagnostice pacientů neurologie s roztroušenou sklerózou nebo epilepsií, ale také u ortopedických vyšetření ramene, kolenních kloubů a pohybového aparátu. Všem nemocným se díky novému přístroji výrazně zkrátí doba čekání na vyšetření.

Nové pracoviště magnetické rezonance je v přerovské nemocnici součástí radiodiagnostického oddělení, na němž provedou zdravotníci každoročně na 37 tisíc rentgenových diagnostických vyšetření a téměř 11 tisíc sonografických.

A jak probíhá samotné vyšetření? Trvá o něco déle než například CT.

„Pacient se položí na lehátko, pak s ním zajedeme do skenovaní polohy, a tím ho vystavíme magnetickému poli. Při zahájení vyšetření aktivujeme radiofrekvenční cívky, a tím jsme schopni získat výsledný obraz,“ přiblížila Milena Matelová, radiologická laborantka.