Podle místopředsedkyně Senátu patří Přerovsko spolu s Jesenickem, Šumperskem a Šternberskem k lokalitám s nejvyšším indexem sociálního vyloučení. Tyto regiony jsou navíc zařazeny mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území. „Největší podíl příjemců sociálních dávek v obcích s rozšířenou působností v Olomouckém kraji evidujeme právě na území Jesenicka a Přerovska. Vysoký podíl obyvatel je zde také zatížen exekucí. Přerov se stabilně ocitá v nejohroženější stovce obcí Česka z hlediska indexu sociálního vyloučení,“ shrnula.

Okresní soud v Přerově. Ilustrační foto
Na přerovském soudě budou stávkovat. Důvodem jsou nízké platy

V návaznosti na loňskou debatu, která se na podobné téma uskutečnila v Přerově za účasti předsedy Senátu Miloše Vystrčila, pozvala Jitka Seitlová ke kulatému stolu zástupce první desítky nejvíce ohrožených obcí v Olomouckém kraji spolu s nevládními organizacemi a Agenturou pro sociální začleňování. Jednání svými zkušenostmi obohatili také zástupci Olomouckého kraje.

„Živě jsme diskutovali o otázkách sociálního bydlení, problematiky vyloučených lokalit, veřejné služby, nelegální práce a vzdělávání. Na jednání jsme se všichni shodli na tom, že základním předpokladem pro úspěšnost řešení složité sociální problematiky je spolupráce mezi samosprávou, nevládními organizacemi, členy ohrožené komunity a odbornými institucemi,“ řekla Seitlová.

Rozšířené jsou i drogy

I na Přerovsku je podle ní potenciál, jak situaci zejména segregovaných škol zlepšit a posílit nelehkou práci jejich učitelů a pedagogů. „Pro zajištění standardního bydlení by mohlo město Přerov využít státní podpory na rekonstrukci stovek nevyužívaných městských bytů,“ konstatovala.

V Přerově se v pondělí 27. května uzavřela frekventovaná Komenského ulice. Důvodem je oprava poničené vozovky.
V Přerově se kvůli opravám uzavřela Komenského ulice. Doprava zatím nekolabuje

Závažným problémem je rozrůstající se síť drogových vazeb mezi populací rizikové mládeže. „Konzultuji postupy policie v této oblasti, které se mi jeví málo účinné,“ zmínila Seitlová. Na společné debatě se podařilo otevřít řešení některých projektů s Agenturou pro sociální začleňování, ale byly také předloženy připomínky k návrhu novely zákona reformy sociálních dávek.