„Módní doplněk našich předků byl nalezen v zásypu pravěkého objektu situovaného ve výzkumné lokalitě Předmostí 8. Úspěšný objev je o to vzácnější, když se ukáže v pokročilém čase podzimního až zimního období. Klimatické podmínky jsou teď horší než v létě, což se projevuje i na intenzitě výzkumu,“ řekl Miroslav Mazal z olomouckého Ředitelství silnic a dálnic.

Podle vedoucího výzkumu Jakuba Vrány z Archeologického centra v Olomouci nepochází předmět z hrobového celku, ale sídlištního objektu.

„Jedná se o stočený zlatý drátek, který byl součástí vlasové ozdoby. Datovat nám ho pomáhá i nalezená keramika - jedná se o čtyři tisíce let starý předmět z období Věteřovské kultury,“ upřesnil.

Během výzkumu v Předmostí už se archeologům podařilo najít tři zlaté předměty.

„Kromě tohoto posledního nálezu jsme objevili i zlatou keltskou minci. Na místě pohřebiště jsme pak v jednom z hrobů z pozdní doby kamenné narazili i na zlatou ozdobu,“ upřesnil. Archeologové budou výzkum provádět minimálně do jara.

Předmostí, které se kdysi zapsalo do učebnic dějepisu nálezem hromadného hrobu lovců mamutů, je i dnes pro archeology rájem. Dokazuje to i výzkum na trase dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, který probíhá už od roku 2017.

Vzácné objevy potvrzují předpoklady o kontinuálně osídlené lokalitě, a to od pravěku až do dnešních dní.

„Objevy pocházejí z různých epoch - mladší a pozdní doby kamenné, keltského období, ale i raného středověku či novověku,“ vyjmenoval Jakub Vrána.

Překvapivým objevem byl třeba neobvyklý pohřeb v sídlištní jámě z přelomu pozdní doby bronzové a starší doby železné. V zásobní jámě se nacházelo pět zemřelých lidí a spolu s nimi i kosterní ostatky krávy a psa.

„Do hrobu byly ostatky uloženy v nerituální poloze - pro toto období je přitom typické pohřbívání žehem,“ zmínil archeolog.

Cenné byly i nálezy pozůstatků sloupových nadzemních objektů z mladší doby kamenné, tedy z období zhruba 5,5 až 4,5 tisíce let před naším letopočtem.

Badatelé narazili na jaře také na kostrový pohřeb z období eneolitu - pozdní doby kamenné.

„Našli jsme pět tisíc let starou kostru dítěte, která byla v relativně dobrém stavu. Dítě bylo uloženo v jámě s pokrčenými nohami, zřejmě na zádech,“ doplnil. Vůbec nejstarší nálezy pocházejí z mladší doby kamenné. Z novověku pak pocházejí relikty několika zaniklých cest.