Na martyrium, které tomu předcházelo, už místní nechtějí vzpomínat. „Původně se měla kanalizace v Penčicích budovat společně s Čekyní, což ale nakonec padlo. Dlouho se také čekalo na vyřízení dotace a lidé už přestávali věřit, že to vyjde. Po dokončení stavby budeme konečně fungovat jako většina místních částí a lidé nebudou muset složitě vyvážet septik,“ zhodnotila předsedkyně výboru místní části v Penčicích Alena Horáková.

Ceny benzínu a nafty od začátku srpna poskočily. Jaké jsou aktuální ceny na přerovských benzínkách? (MOL u zimního stadionu, Unicorn v ulici 9. května, Ekona Petrol v ulici Generála Štefánika).
Ceny benzinu a nafty opět poskočily. Řidiči v Přerově láteří

„Samozřejmě, že panují obavy, co nás čeká z hlediska uzavírek a stavebních omezení, a jestli se lidé dostanou ke svým domovům. Minulý týden jsme ale měli v hospodě veřejné slyšení, na kterém bylo detailně popsáno, jaká etapa kdy začne, a na co se mají občané připravit. Informace zjistí lidé i na vývěsních skříňkách na zastávce autobusu a v obchodě,“ dodala.

Trnitou cestu k zahájení stavby popisuje také předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace a přerovský radní Michal Zácha (ODS).

„Považuji to za kus dobré práce, ale i trochu štěstí, protože se nám podařilo získat dotaci. V minulosti jsme totiž usilovali o dotaci na kanalizaci Čekyně a Penčic, což měla být původně jedna stavba. Jako žadatelé jsme ale nesplňovali ekonomické parametry, a tak se nakonec zbudovala kanalizace pouze v Čekyni. Nechtěl jsem, aby tento záměr spadl pod stůl, takže jsme převzali od města projektovou dokumentaci s vydaným stavebním povolením a přihlásili se s žádostí o dotaci. Tu se nakonec podařilo získat,“ uvedl Michal Zácha.

Téměř polovinu zaplatí dotace

O investiční náklady v celkové výši 98 milionů korun se společnost Vodovody a kanalizace v Přerově dělí s městem. „Město se podílí částkou 35 milionů korun, dotace činí 48 milionů a zbytek zaplatí Vodovody a kanalizace. Pokud by vznikly nějaké práce navíc, tak je zaplatí vodárna, která to bere na svá bedra,“ doplnil Zácha.

V Přerově začala oprava části silnice Kojetínského podjezdu. 19.8.2023
V Kojetínském podjezdu začala oprava silnice, pokračování v září

Původně měla stavba kanalizace v Penčicích začít už 1. května, ale nakonec se zahájení oddálilo až do doby uznání dotace. Kanalizace, na niž čekají obyvatelé Penčic desítky let, bude hotová za devětadvacet měsíců. Práce na hlavním kanalizačním řadu v Penčicích začaly už počátkem minulého týdne.

Přípojky projektuje město

„My za město projektujeme vlastní kanalizační přípojky do jednotlivých domů s tím, že jich v rámci této místní části bude sto padesát. Přípojky se aktuálně projektují a některé už byly podány na stavební úřad. Projektujeme to tak, abychom ve druhé polovině akce mohli předat dokumentace obyvatelům této místní části, a ti si mohli přípojky realizovat. Projekční část přípojek jde tedy za městem,“ upřesnil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Město Přerov zajistilo projektovou přípravu této investice a na společnost Vodovody a kanalizace převedlo práva ze stavebního povolení. Společnost pak zajistila další přípravu, nezbytnou pro zahájení stavby. Investiční akci, která řeší splaškovou kanalizaci, bude provádět společnost OHLA ŽS.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto.
Vodovody a kanalizace investují 180 milionů do nové sušárny

„Stavba je tvořena gravitační kanalizací z plastového potrubí o celkové délce 2 949 metrů, výtlakem z plastového potrubí dlouhého 2 509 metrů a čtyřmi čerpacími stanicemi odpadních vod. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí a nové přípojky kabelů nízkého napětí,“ popsal ředitel společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově Jiří Pavlík. Celková délka nově budované kanalizace je 5,46 kilometru.

Další na řadě je Trnávka

Ze stejného dotačního programu bude společnost VaK provádět i výstavbu kanalizace v Trnávce u Lipníku nad Bečvou. Poklepání základního kamene stavby je v plánu ve středu 6. září. Stavbu za 17,5 milionu se státní dotací 10,5 milionu provede dobroslavická firma Arowanie Stav. Výstavba splaškové kanalizace v Trnávce potrvá čtyřiadvacet měsíců. Součástí stavby jsou stejně jako v Penčicích přeložky inženýrských sítí a nová přípojka kabelů nízkého napětí.