Podle oseckého starosty Martina Engla projíždí po dvoukilometrovém úseku této komunikace, který v podstatě rozděluje obec na dvě části, kolem devíti tisíc automobilů za čtyřiadvacet hodin. V centru vesnice jde přitom o jediný semaforem vybavený přechod, kudy mohou přecházet nejen místní obyvatelé, ale také žáci přilehlé základní školy.

„Nynější semafor je již patnáct let starý. Nejenže je už hodně poruchový, ale má i vyšší spotřebu elektrické energie," poznamenal starosta. Součástí investice má být kromě zúžení vozovky v místech přechodu rovněž posunutí sousední autobusové zastávky o několik desítek metrů. Zastávka se nyní v rozporu s normou nachází těsně před přechodem. Autobusy, které tam zastavují, zakrývají projíždějícím řidičům výhled na světla semaforu.

Snad už příští rok

Vzhledem ke krátkosti času, který uplynul od oznámení o zařazení investice do projektu, ještě nebylo ukončeno územní ani stavební řízení. Se samotnou realizací přestavby přechodu se proto v Oseku počítá až v příštím roce.

„Očekávám, že ve výběrovém řízení nabídky na tuto investici výrazně nepřekročí tři miliony korun," doplnil starosta.

Zástupci ministerstva dopravy spolu se Státním fondem dopravní infrastruktury a policie vybrali v srpnu na území celé České republiky 55 ze 76 kolizních přechodů na silnicích I. tříd, na jejichž přestavbu poskytne fond celkem 60 milionů korun. Z Olomouckého kraje získal 1,3 milionu korun na výstavbu tamního přechodového ostrůvku také například Šumperk. Podle Zdeňka Neusara z tiskového odboru ministerstva dopravy by měly vybrané obce přestavět přechody do konce letošního roku, jen v odůvodněných případech se budou moci peníze převádět do následujícího ro­ku..

Všechny přestavby přechodů bude zajišťovat Ředitelství silnic a dálnic. Ministerstvo dopravy doufá, že se mu jejich obnovou podaří snížit počet mrtvých na českých silnicích. (ben)