Průměrná měsíční hrubá mzda v Olomouckém se během třetího čtvrtletí letošního roku zvedla na 23 412 korun.

„Oproti stejnému období loni se průměrná mzda v kraji zvýšila o 3,8 procent," vyčíslil Jiří Frelich z Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

Reálná mzda vzrostla o 3,4 procenta.

O něco hůř jsou na tom se zvyšováním výplaty zaměstnanci v kraji Zlínském a Karlovarském.

Obecně růst platů v kraji odpovídá celorepubliko­vému tempu.

Velice dobře si Olomoucký kraj vedl v létě v růstu zaměstnanosti. Zde dokonce v tempu předehnal všechny ostatní regiony.

„Olomoucký kraj zaznamenal výrazné oživení trhu práce. Průměrný počet zaměstnanců se ve třetím čtvrtletí 2015 meziročně zvýšil o 2,7 procent na 214,1 tisíc osob. Jednalo se o nejvyšší relativní růst mezi všemi kraji, který v konečném důsledku přinesl 5,6 tisíc nových obsazených pracovních míst," popsal Jiří Frelich.