Hodinové koncentrace prachových částic se v 8 hodin pohybovaly v Olomouci, Prostějově, Bělotíně a Přerově nejvýše těsně kolem limitu 50 mikrogramů na metr krychlový.

Denní pak v ovzduší v těchto městech klesly pod stovku, i v Hranicích, kde byla situace od neděle nejhorší.

„Rozptylové podmínky budou i nadále většinou dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat pod hodnotou, místy kolem hodnoty stanoveného imisního limitu – 50 mikrogramů na metr krychlový,“ sdělil Eduard Jarcovják z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.