Její dominantou je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, postavená v roce 1874.

Ke dnešnímu dni žije ve vesnici 166 obyvatel. Podle starosty Václava Zámorského obec trápí přirozená úmrtnost. Aby úbytek obyvatel mírnili, snaží se prý přilákat co nejvíce mladých rodin.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Neustále zlepšovat a zpříjemňovat život občanů naší obce tak, aby z ní neodcházeli. A především přilákat k žití u nás mladší generaci.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
V letošním roce se nám podařilo rozšířit a navýšit kapacitu suchého poldru zachycujícího přívalové vody z okolních polí.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Velká legislativní a administrativní zátěž, kdy se neřeší rozdíl mezi malými a velkými obcemi.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Zastupitelstvo obce se po celé volební období snaží zajistit zdravé a příjemné prostředí pro své spoluobčany. To činí nejen pořádáním různých kulturních akcí, ale také zajištěním co nejlepších podmínek pro snadný a jednoduchý kontakt s okolními obcemi, především spoluprací v rámci Mikroregionu Moštěnka. Na tomto místě bych rád jmenoval občanské sdružení H.L.A.S. Nahošovice, které u nás v obci pořádá velké množství událostí.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Jsme malá obec s vysokým průměrným věkem obyvatelstva, tudíž nás trápí spíše přirozená úmrtnost. Odliv občanů do velkých měst zatím nepociťujeme. Naší snahou je spíše do obce přilákat co nejvíce mladých rodin.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Jednak zdravé životní prostředí v naší obci, dále pohoda a klid a přátelské mezilidské vztahy.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
V kterékoliv z okolních obcí, která se nachází mimo záplavové území.

Martin Vojáček