Dále dojde u více než stovky stromů k ořezům v jejich korunách, u lip v hlavní aleji je plánován tvarovací řez.

Zároveň se začne i s výsadbou pětačtyřiceti nových stromů.

„V Michalově zakoření mladé lípy, duby, smrky a douglasky," doplnila Doupalová.

Na veškerou realizaci zbývají tři týdny, výběrové řízení na zhotovitele se totiž pozdrželo. Jeden z vyloučených uchazečů podal námitku, čekalo se tak, až uplyne lhůta, po kterou nemohl z zadavatel podepsat s vybraným uchazečem smlouvu.

Revitalizace vyjde zhruba na 850 tisíc korun, přičemž devadesát procent nákladů by měla pokrýt přislíbená dotace z národního programu Zeleň do měst ze Státního fondu životního prostředí.