V letošním roce oslaví 75 let na 424 občanů, další dvě setkání se proto uskuteční v následujících měsících duben a v květen.