„K zápisům do mateřských škol přišlo počátkem března celkem 411 dětí. K předškolnímu vzdělávání jich bylo přijato 372, tedy o 46 více než v loňském roce," shrnul Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

Město už podle něj oslovilo rodiče, jejichž požadavkům nemohli ředitelé mateřinek vyhovět, zda by nechtěli zapsat své děti do předškolních zařízení, ve kterých ještě zbyla volná místa.

„Přibližně polovina rodičů ale o ně nemá s ohledem na nízký věk svých dětí zájem s tím, že přijdou znovu k zápisu v roce 2015," doplnil.

Kde mají nával? A kde ještě volno?

K nejvyhledáva­nějším mateřinkám patřily i v letošním roce ty v centru města a v blízkosti velkých sídlišť – například u parku Michalov, v Kozlovské ulici, U Tenisu nebo v Předmostí. Naproti tomu v některých okrajových částech Přerova mají stále volná místa.

„Dvě neobsazená místa jsou v MŠ Lešetínská, další dvě v Čekyni a čtyři volná jsou rovněž v MŠ v Lověšicích," upřesnil Petr Hrbek.

Přerovští rodiče mají možnost umístit své děti také do MŠ Včelka v Líšné, která pro ně zajišťuje i dopravu z Přerova. Ve školním roce 2014/2015 se do tohoto předškolního zařízení může zapsat až dvacet dětí z Přerova, a to i díky finanční spoluúčasti města na zajištění dopravy.