Jediné místo, kde bylo v Lověšicích možné nakoupit jídlo, je minulostí. Před lety otevřená prodejna potravin v Lověšicích byla v soukromém vlastnictví a paní, která potraviny provozovala, odešla do důchodu, obchod tedy samozřejmě ukončil činnost.

Lidem však obchod chybí. Především pak starším obyvatelům, kteří se do Přerova a jiných lépe vybavených obcí nedostanou tak často jako lidé dojíždějící za prací. Senioři mají možnosti k nákupu potravin omezené a ve většině případů se musejí spoléhat na druhé.

Vedení místní části Lověšice provedlo průzkum, ze kterého mělo jasně vyplynout, zda obyvatelé obchod s potravinami chtějí nebo upřednostňují širší nabídku přerovských supermarketů.

„K tomuto problému se vyjádřila přibližně polovina obyvatel Lověšic, přičemž 200 lidí hlasovalo pro obnovení prodejny, 22 bylo proti,“ sdělila k výsledkům ankety Eva Hrutkaiová, předsedkyně Místního výboru.

Případ ze Žeravic

Místní výbor na základě výsledků ankety začal jednat se zástupci pekárny Racek, která provozuje obchody s pečivem a smíšeným zbožím v deseti menších obcích na Přerovsku. Mimo jiné také v místní části Žeravice, která se velikostí a počtem obyvatel srovnatelná s Lověšicemi. Zde provozovatel s ohledem na nákladný provoz a nízké tržby zvažoval, že obchod zavře. Město se proto rozhodlo zasáhnout.

„Souhlasili jsme se zachováním prodejny s finanční podporou města, která by na rok 2019 činila 120 tisíc korun. Byla by zaštítěna uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a Pekárnou Racek, která ztrátový obchod provozuje,“ vysvětlila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Kam obchod umístit?

V Lověšicích zatím nemají jasno ani v tom, kde by se nový obchod měl nacházet. Hledají proto vhodné prostory.

„Zatím se jako nejjednodušší řešení jeví využití prostor zasedací místnosti Místního výboru. Ta splňuje i hygienické předpisy pro zřízení obchodu se smíšeným zbožím. Pakliže bychom se s pekárnou Racek dohodli, bylo by ovšem nutné najít náhradní umístění zasedací místnosti a zařízení pro hlášení místního rozhlasu. Určité možnosti se nabízejí v prostorách obecního úřadu, ale narážejí na finanční limity,“ uzavřela Eva Hrutkaiová.