Oprava hráze na pravém břehu řeky Moravy mezi Cvrčovem a Lobodicemi a dále v úseku Tovačov – Věrovany se blíží ke konci. Stavbaři kompletně odtěžili na prvně jmenovaném úseku hrázové těleso pod úroveň terénu. V místech zjištěných průsaků pak zhutní základovou spáru a dostaví odtěženou hráz.

„Hrubá část tohoto stavebního objektu je již hotová,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava David Fína z Povodí Moravy.

Stavba podle něj odhalila základní nedostatky původní hráze, mimo jiné příčnou štěrkopískovou žílu, která procházela napříč celou hrází. Dalším problémem byla dvě betonová potrubí, kterým chybělo dostatečné zaslepení.

Stavaři opravují hráz na pravém břehu řeky Moravy mezi Cvrčovem a Lobodicemi a v úseku Tovačov – Věrovany.

Na jiných místech se čistí koryta

Mimo této opravy stavbaři souběžně těží nánosy a čistí koryta i v dalších lokalitách, například na drobných vodních tocích Deštná v Třebčíně, Trávnička ve Skalce nebo Bystřička v Bystřici pod Hostýnem. Ty mají zvýšit jejich kapacitu. „Aktuálně byla dokončena první etapa čištění shybky vodního toku Splavská u Tovačova,“ řekl přerovský vedoucí provozu Povodí Moravy David Čížek.

Ten z dalších akcí připomněl opravu břehu Bystřičky v obci Křtomil, která se uskutečnila na žádost obce a s jejím podstatným podílem na úhradě finančních nákladů.

Pokračování obnovy koryt vodních toků po povodních z roku 2009 a 2010 je jednou z hlavních priorit Povodí Moravy. To opravuje opevnění koryt včetně vodohospodářských objektů a odstraňuje v nich nánosy. Za uplynulý rok odstranilo povodňové škody za přibližně 38,9 milionu korun.