„Výstavba haly je připravována od roku 2006, kdy po analýze stávajících tělocvičen ve městě došlo zastupitelstvo k rozhodnutí o nutnosti vybudovat novou sportovní halu. Postupně byla zpracována objemová studie, dokumentace pro územní řízení a v roce 2008 také dokumentace pro stavební povolení,“ sdělil starosta Lipníku Miloslav Přikryl. Realizaci stavby povede prostějovská stavební firma Navrátil. Finanční prostředky jsou zajištěny z rozpočtu města a z obdržené dotace od Olomouckého kraje.

Stavba je navržena jako sportovní hala se základním tělocvičným sálem, jehož plocha má rozměry 45x24 metrů. Součástí budovy bude také tribuna pro dvě stě diváků nebo osmimetrová horolezecká stěna s výměrou tři sta padesát metrů čtverečních. Celková zastavěná plocha objektu je téměř dva a půl tisíce metrů čtverečních.

„Sportovní hala je rozdělena do dvou částí – tělocvičny a zázemí, budou sloužit se svými parametry pro házenou, basketbal, volejbal. Prostor lze využít také pro malou kopanou, futsal, nohejbal, florbal nebo badminton,“ podotkl starosta. Halu budou využívat žáci místních škol, sportovní kluby i veřejnost. Součástí zázemí haly budou čtyři šatny se sociálním zařízením, šatny pro trenéry, posilovna a nářaďovna, kancelář, čtyři klubovny či bufet.

„Hala je vyšší a bude obložena lesklým hliníkovým plechem, který bude částečně odrážet blízké okolí, oblohu nebo zeleň, a to v závislosti na denním světle a ročním období,“ prozradil starosta města.

Součástí sportovního objektu bude i parkoviště s kapacitou pro padesát vozidel, z toho čtyři místa budou vyhrazeny pro osoby se sníženou pohyblivostí. Provozovatelem nové sportovní haly se stanou Technické služby města. „Sportovní hala bude napojena na veřejnou kanalizaci, vodovod, plynovod a elektřinu. Zdrojem tepla budou čtyři plynové kondenzační kotle, v tělocvičném sále jsou navrženy sálavé stropní panely a v ostatních prostorách podlahové vytápění. Uvnitř objektu je navrženo větrání pomocí vzduchotechniky,“ uzavřel starosta Lipníku.