Čistírna, postavená v sedmdesátých letech minulého století, už totiž nesplňovala nejpřísnější kritéria, která upravuje zákonná vyhláška.

Stavba nové trvala dva roky. Zkušební provoz čističky v Lipníku nad Bečvou byl úspěšně ukončen v březnu a nyní je již plně funkční. Stavba probíhala za plného provozu bez odstávek, a to při plnění všech předepsaných limitů.

Nově byl zajištěn provoz bez trvalé obsluhy. „Naším nejdůležitějším požadavkem bylo dosažení co nejnižších investičních a provozních nákladů, tedy minimalizace dopadu modernizace čističky odpadních vod do ceny stočného. Proto byly v maximální možné míře využity stávající stavební objekty, které byly upraveny a rekonstruovány,“ uvedl Miroslav Dundálek, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově.

Stavba byla spolufinancována z Fondu soudržnosti Evropské unie. Součástí projektu Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy je i dostavba kanalizace v centru Přerova, v Kojetíně a Drahotuších.

Celkové náklady dosáhly více než 16 milionu eur. Tento projekt bude definitivně ukončen s několikaměsíčním předstihem v červnu letošního roku.