Starostkou Lazníček byla zvolena Dagmar Kubzová, jež kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů.

„V první fázi musíme schválit rozpočet, který nám umožní realizovat základní věci. Sestavujeme tedy rozvojový plán a projednáme ho s našimi občany. Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z různých zdrojů a dotačních titulů, ať už Evropské unie, kraje či ministerstva. Samotný rozpočet tak malé obce totiž nepokryje větší investiční náklady,“ vysvětlila nově zvolená starostka.

Místní obyvatele podle ní nejvíce pálí, že v Lazníčkách stále chybí zdroj pitné vody.

„Nahromaděných problémů je dost, ale pitná voda je pritoritou. Ta ze studní se totiž nedá vůbec používat,“ podotkla Kubzová, která je prý historicky první uvolněnou starostkou v tak malé obci.

Místostarostou se stal Pavel Vítek ze stejného Sdružení nezávislých kandidátů.

Provizorium v Líšné, bezvládí v Žákovicích

Problém s řízením obce kvůli nedostatečnému počtu zastupitelů měli hned po řádném podzimním termínu voleb také v obci Líšná na Přerovsku. I zde se podařilo najít za odstupující politiky náhradu a v dubnových volbách zvítězilo zdejší Sdružení nezávislých kandidátů Líšná.

„V obci nastala patová situace už na podzim. Na ustavující schůzi zastupitelstva totiž odstoupili dva jeho členové, takže jsme zůstali jen tři. Požádal jsem proto ministerstvo o vypsání náhradních voleb,“ vrátil se do minulosti starosta Líšné Josef Motáň.

Obec je od poloviny loňského listopadu v rozpočtovém provizoriu a nemůže rozhodovat o žádných důležitých investicích.

„Nové vedení zvolíme na ustavující schůzi, která se uskuteční tento čtvrtek 5. května,“ podotkl starosta a dodal, že jména adeptů na křeslo starosty zatím nechce prozrazovat.

Poslední obcí na Přerovsku, ve které nyní panuje bezvládí, jsou Žákovice. Tam by se měla situace změnit až po náhradních volbách v červenci.

„Kandidátky zatím teprve připravujeme. Do voleb půjdu, ale už mám zkušenost, s kým se domluvíme a s kým to naopak není možné,“ uzavřela starostka Žákovic Blažena Matějíčková.