„Bydlím ani ne padesát metrů od areálu. Dříve to tu bylo klidné místo, ale teď mi akce v nočních hodinách vadí. Objeví se tu někdy i více než sedm set lidí. Kam myslíte, že chodí všichni na záchod? Nehledě na to, že další den je tu v okolí spousta odpadků," řekl Alexandr Velešík.

Podle něj akce vadí více sousedům v okolí.

„Když tam hraje venku kapela, jsou reprobedny namířeny přímo na obytnou část. Navíc tu bývá v létě strašně cítit zápach z grilování a uzení. Když přijede městská policie, tak hudbu ztiší, ale i tak vyhrávají dál, někdy i do tří do rána," dodal.

Další ze sousedů areálu tvrdí, že se v něm kromě velkých firemních akcí, pořádají i soukromé oslavy u bazénu, na kterých jejich návštěvníci pouští velmi nahlas hudbu.

„Zjistil jsem si, že předzahrádka u hospody není úředně povolena. Přitom je patrno, že má kapacitu dvě stě míst. Bazén a posezení jsou také kolaudovány jen pro osobu provozovatele, nikoli pro veřejnou potřebu. Přesto je bazén provozován pro veřejnost a bývá součástí různých akcí dlouho do noci," uvedl další ze sousedů Radek Židlík.

Podle předsedy FK Kozlovice Lubomíra Korýtka jsou však lidé bydlící v okolí areálu naopak velmi tolerantní, protože je přínosný pro celou místní část.

„Dokola si stěžují jedna nebo dvě osoby, ale většina lidí v okolí nemá k pořádaným akcím vůbec žádné námitky. Provoz na zahrádce tu bývá ukončen nejpozději ve třiadvacet hodin a akce soukromých firem tu bývají maximálně pětkrát do roka," podotkl.

Stanovisko policie

Jejich častou návštěvou je však i přerovská městská policie.

„Zasahujeme v těchto případech v rámci zákona. Na místo po ohlášení vysíláme strážníka, který vyhodnotí situaci. Pokud dojde k rušení nočního klidu, přestupek je dále řešen přes správní orgán," uvedl ředitel Městské policie Přerov Omar Teriaki s tím, že v horkých dnech, která panují v posledních dnech, se počet stížnosti v nočních hodinách značně navyšuje.

„Problém ve sportovním areálu v Kozlovicích je jeden z mnoha a vychází pravděpodobně ze špatných osobních vztahů. Obdobně lidem vadí i hluk z jiných předzahrádek," do­dal.

Stížnost doputovala i na hygienu

Podnětem poukazujícím na zvýšený hluk ve sportovním areálu v Kozlovicích se však momentálně zabývá krajská hygienická stanice, která obdržela koncem července písemnou stížnost na jeho provoz od jednoho z místních obyvatel.

„Orgán ochrany veřejného zdraví bude postupovat podle svých kompetencí stanovených v zákoně o ochraně veřejného zdraví. V současné době se podnětem zabýváme, prošetřujeme stávající stav provozu zařízení a na základě zjištěných skutečností budeme dále postupovat v jeho řešení," uvedla Jarmila Lindnerová z oddělení obecné a komunální hygieny přerovského pracoviště Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Ta dodala, že ve zmíněném zákonu jsou stanoveny limity hluku pro denní a noční hodinu, podle nichž se budou provádět kontroly.

Majitel sportovního areálu v Kozlovicích Jiří Fiala byl v posledních dnech na svém telefonním čísle nedostupný.