Začátek adventu oslavili ve městě vánočními písněmi v podání souboru Cantas, ale také hrami a soutěžemi pro děti.

„Strom rozsvěcujeme vždy v pátek před první adventní nedělí,“ vysvětlila ředitelka Městského kulturního střediska Hana Svačinová. „Letos podruhé mohly děti svá přání, co by chtěly pod vánoční stromek, svěřit andělu Frikulínovi.“ Slavnostní večer ukončil ohňostroj.