Stezka má osm zastavení, začíná u rybníka Na hrázi a její délka je bezmála 2,5 kilometru. Město se snaží novinkou nalákat do Kojetína turisty, ale chce nabídnout i příjemnou relaxační zónu místním.

„Naučnou stezkou jsme dokončili další etapu budování naší rekreační zóny. Na zhruba dvaceti hektarech je dětské hřiště, nově zrekonstruované koupaliště, ale i louka, na které vzniklo s podporou evropských fondů biocentrum. Na tyto projekty jsme teď navázali naučnou stezkou, protože jsme chtěli po dohodě s ochranáři částečně zpřístupnit biokoridor, jenž jsme zbudovali pro návrat obojživelníků, ryb či zahnízdění ptáků,“ řekl starosta Kojetína Leoš Ptáček.

Stavba naučné stezky trvala několik měsíců a přišla na 2,5 milionu korun. Je dlouhá necelé tři kilometry, takže je ideální pro rodiny s malými dětmi, které chtějí zůstat ve městě a zároveň relaxovat uprostřed přírody. Má osm stanovišť a na každém z nich se lidé dozví nějaké zajímavosti.

„Informační panely jsme zaměřili na město Kojetín a Kojetínsko a návštěvníci na nich zjistí zajímavosti z historie a současnosti našeho města. Jsou zde i pověsti, vztahující se ke Kojetínu, nebo květena a zvířena střední Hané. Dozví se tedy něco o bylinách, stromech, obojživelnících či savcích. Součástí graficky pěkně zpracovaných panelů je i obrazová příloha,“ upřesnil. Každé stanoviště se věnuje konkrétnímu tématu.

„Na trase jsou i atraktivní herní prvky pro děti či lavičky, na nichž si mohou posedět senioři,“ doplnil starosta.

Protože se naučná stezka nachází v bezprostřední blízkosti budoucí arcibiskupské cyklostezky, která má propojit Kroměříž s Tovačovem, může se stát atraktivní i pro návštěvníky ze vzdálenějšího okolí.

„Už teď je možné v rekreační zóně prožít nádherné dopoledne a lidé mohou spojit procházku třeba s návštěvou koupaliště, které se nachází v bezprostřední blízkosti. Na konci stezky je také moderní hřiště s restaurací,“ doplnil.

V Kojetíně bylo na jaře otevřeno nové biocentrum, jehož stavba přišla na 30 milionů korun. Podle Jana Koutného z Agentury ochrany přírody a krajiny vznikla na místě bývalé louky velká mokřadní plocha.

„Nachází se zde sedm velkých tůní a součástí jsou i vodní kanály. Krajinná mozaika ze zeleně a vody bude mít pozitivní vliv na biodiverzitu, protože zde vzniknou stanoviště stojaté vody. Nový prvek přitáhne velké množství bezobratlých - vážky, jepice, vodní ploštice a brouky, ale i obojživelníky,“ řekl.

Soustava tůní je napouštěna vodou z Mlýnského náhonu přes stavidlovou šachtu s upravením intenzity přítoku.