Kromě přerovského primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD) jsou mezi nimi i jeho náměstek Josef Kulíšek (ODS), dále radní Václav Zatloukal (ČSSD) a Jaroslav Čermák (ODS) a dva úředníci magistrátu Pavel Gala a Jiří Raba.

O co v případu jde?

Protikorupční policie obvinila loni v červenci jedenáct bývalých přerovských radních a dva úředníky magistrátu ze zneužití pravomoci úřední osoby a zločinu sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, veřejné soutěži a dražbě.

Stalo se tak kvůli dvěma podezřelým zakázkám, které se výrazně prodražily o provedené vícepráce. U domova pro seniory se objem prací navýšil o zhruba třicet milionů, u zimního stadionu pak o devět.

Detektivové z protikorupčního útvaru policie ve svém usnesení o zahájení stíhání uvedli, že u obou podezřelých staveb mělo dojít k výraznému navýšení víceprací, jejichž objem překročil dvacetiprocen¬tní limit. Podle vyšetřovatelů navíc někteří bývalí radní udržovali nadstandardní vztahy s dodavatelskou firmou Přerovská stavební společnost.

Stíhání všech třinácti obviněných zastavila krajská žalobkyně Marie Kodytková s tím, že se skutky sice staly, ale nejsou trestným činem. S tímto názorem se ale neztotožnilo Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, které v sedmi případech stíhání zastavilo, v šesti zbývajících navrhlo nové prošetření.

Do konce července

„Nejvyšší státní zástupce rozhodl, že se věc musí došetřit. Případ jsme tedy předali protikorupční policii, a ta má doplnit dokazování podle pokynů Nejvyššího státního zastupitelství. Lhůta je do konce července," uvedl krajský žalobce Karel Studený.

Mluvčí protikorupčního útvaru policie Jaroslav Ibehej potvrdil, že se na případu opět pracuje.

„Převzali jsme jej, ale šetření zatím není skončené, takže se k němu nebudeme vyjadřovat," konstatoval.

„Přerovská kauza" se týká dvou předražených zakázek na rekonstrukci zimního stadionu a stavbu domova důchodců a firmy, která zakázky vyhrála, a takzvané vícepráce vykonala bez dalšího výběrového řízení.

Podle usnesení o zahájení stíhání zástupci města údajně podnikli kroky, aby zákon obešli. Policisté by se měli zaměřit na doplnění dokazování především u dvou obviněných, kteří údajně získali z veřejných zakázek prospěch.

Lajtochův bazén

Přerovského primátora viní například policie z toho, že mu firma PSS, která se na veřejné zakázce podílela, stavěla bazén. Jiří Lajtoch ho měl zatajit v čestném prohlášení o majetku za rok 2008 a tento údaj uvedl až v dodatečném prohlášení za rok 2010. Bazén měl stát 533 tisíc korun.

„Faktura, vystavená za provedení těchto prací na částku 278 292 korun, nebyla v době splatnosti a ani po ní až do druhé poloviny roku 2010 uhrazena. Platba vyfakturované částky, včetně penále z prodlení, nebyla ze strany PSS požadována, ani vymáhána," uvádí policie. Primátor Jiří Lajtoch ale již dříve uvedl, že všechny práce kolem bazénu řádně uhradil.

Zatloukal a rodinný dům

Stejná firma se podle policistů podílela i na stavbě rodinného domu radního Václava Zatloukala (ČSSD), a to bez uzavření řádné smlouvy o dílo.

Fakturu na 3,1 milionu korun měl uhradit pouze částečně ve dvou splátkách, a to do výše 790 tisíc korun.

Poté, co tyto skutečnosti vyšly najevo v rámci prověřování policie, měl vyvíjet snahu o vyřazení faktury z účetnictví PSS a nahrazení fakturou novou na částku nižší.

„Rodinný dům jsem stavěl na základě řádného smluvního vztahu s několika dodavateli. Všem firmám jsem včas uhradil dohodnuté částky, což jsem doložil. Dům jsem zkoloaudoval v květnu roku 2007, tedy několik let před jednáními Rady města Přerova," reagoval na to radní Václav Zatloukal.

„To, že mi společnost zaslala fakturu v rozporu se zákonem až po roce od dokončení prací a na úplně jinou částku než zněla dohoda, je předmětem případného občansko-právního sporu. Stavbu rodinného domu jsem řádně nahlásil do majetkového přiznání za rok 2007 tak, jak mi ukládá zákon," dodal.

Další stíhaní

Mezi stíhanými zůstává i nadále také náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS), který měl mít podle policistů dlouholeté neformální osobní vztahy se zástupci soutěžitele PSS, a radní Jaroslav Čermák (ODS), jehož bezpečnostní agentura zajišťovala ostrahu staveniště domova důchodců.

Kdo už má klid?

U ostatních sedmi současných či bývalých představitelů města bylo stíhání definitivně zastaveno. Jsou mezi nimi mimo jiné i bývalá náměstkyně primátora a nyní už jen zastupitelka Elena Grambličková (ODS) či Šárka Krákorová-Pajůrková (ČSSD). Podle žalobců nemohly znát detaily všech podezřelých zakázek.

SOUVISEJÍCÍ: Šetření přerovské korupční kauzy nekončí, dál se stíhá šest obviněných