„Letos jsme se do sázení pustili znovu. Už to nebyly na Záhoří asi nejoblíbenější trnky, ale tentokrát jsme vsadili na javory, duby, jilmy a habry," popsal místostarosta městyse Petr Dostál.

Vedení obce podle něj uspělo se žádostí o poskytnutí finanční podpory v rámci programu péče o krajinu a získalo dotaci přes sto tisíc korun.

V polích nad Žižkovcem, souběžně s komunikací Dřevohostice – Radkovy, tak byla stará, místy už zaniklá alej nahrazena stromořadím, jež bude i podle vyjádření odborníků z Agentury ochrany zeleně lépe plnit svou krajinotvornou funkci. Pracovníci městyse zde zasadili šedesát stromků a sto třicet keřů.

Druhá linie výsadby vedla pod místním lesem, na loukách Za Výsluním.

„Možná, že jsou právě na těchto loukách pohřbeni ruští a rakouští vojáci, kteří zemřeli v lazaretu, zřízeném na našem zámku po bitvě u Slavkova. Proto aleji pracovně říkáme Napoleonova," doplnil dřevohostický místostarosta.

V aleji je vysázeno čtyřicet stromů a více než stovka keřů. Každý strom byl připevněn popruhem k opěrnému kůlu, opatřen chráničkou proti okousání zvěří, a posazen do jam, které připravili pracovníci místního zemědělského družstva.

„Nejsou to žádní velikáni a stojí tam zatím dost nevšímavě, ale už teď nám pěkně doplňují naši rázovitou podhostýnskou krajinu," uzavřel Petr Dostál. (pu)