Motivací k obnově dřevohostických rybníků však nebyla pouze prostá potřeba vytvoření jakési relaxační zóny. V posledních letech Česko trápí sucho a toho si byli na dřevohostické radnici velmi dobře vědomi.

Připojili se tedy k celorepublikovému trendu realizace opatření na udržení vody v krajině. Revitalizace rybníků v Dřevohosticích je tedy jedním z nich. Místní obyvatelé tento počin vítají, rybníky sem historicky patří a hybnou sílu vody tu v minulosti využívaly celkem čtyři vodní mlýny.

V těsné blízkosti rybníků meandruje říčka Bystřička, nedaleko je i Debrný mlýn.

„Z Bystřičky vedl mlýnský náhon a původní rybníky sloužily jako takové odlehčovací nádrže. Mlýnský náhon vedl přes mlýny až do vodního příkopu místního zámku. Ještě v sedmdesátých, možná i osmdesátých letech byly rybníky funkční. Později se voda na hranici katastru odklonila z mlýnského náhonu zpět do Bystřičky, rybníky byly zaneseny bahnem, zarostly a zpustly,“ vysvětluje starosta Dřevohostic Petr Dostál.

Myšlenka na obnovení rybníků vznikla před šesti sedmi lety. Tehdy se prý mluvilo o pročištění mlýnského náhonu po celé jeho délce, což mohou být asi tak dva kilometry.

„Tento projekt jsme z mnoha důvodů nemohli realizovat v jeho plném rozsahu, ale vybrali jsme si z něj revitalizaci a napájení dvou rybníků ze směru od Lipové. V roce 2017 jsme dostali stavební povolení od Magistrátu města Přerova, v září roku 2018 jsme obdrželi příslib dotace a v lednu zahájila výstavba. Za bezmála 3,5 milionu korun jsme revitalizovali dva rybníky, obnovili jejich napájení, zpevnili hráz a vybudovali mokřad. Chtěli jsem k lokalitě přistoupit citlivě, zachovali jsme většinu původních dřevin a na podzim máme v plánu výsadbu dalším 40 stromů a 40 keřů,“ doplňuje Petr Dostál.

Vznikly tu tři vodní plochy a výsledek působí velice harmonicky. Starosta obce doufá, že z oblasti bude klidová relaxační zóna, která množstvím vody prospěje nejen přírodě, ale i lidé tu budou rádi trávit svůj čas.

O revitalizaci rybníků usilovali před časem i přerovští rybáři. A i jejich dlouholeté snaze dalo vedení města zelenou.

Přerovští radní pořídili dvě samostatné projektové dokumentace, na jejichž základě by bylo možné vylepšit stav místa. „První se týkala rekonstrukce chovného rybníku a rybochovných zařízení, odbahnění vodní plochy a celkové zpřírodnění,“ upřesnil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Druhý projekt se zabýval přívodem nových zdrojů vody. Konkrétně se jednalo o vybudování nového koryta Vinarského potoka v trase dlouhé asi čtyři sta padesát metrů, kterým by byla přiváděna voda do jednoho z rybníků.

„O revitalizaci nás požádali členové Českého rybářského svazu, ale po vybudování by toto místo mělo sloužit všem Přerovanům jako pěkná odpočinková zóna,“ doplnil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).