„Název Na Přádelně odkazuje na historii, konkrétně druhou polovinu 19. století, kdy na parcele poblíž nádraží vyrostla provazárna a přádelna konopí, která později dostala jméno Juta. Před dvaceti lety se výroba v továrně dostala do útlumu a dnes z ní zbyly jen staré nevyužité budovy a zaplevelené pozemky,“ přiblížila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Nechat území napospas osudu by bylo podle radních škoda - i proto, že se jedná o kus významné přerovské historie, která by neměla upadnout v zapomnění.

Nový park ale dostane šanci pouze za předpokladu, že se podaří dohodnout se zástupci vedení Juty na zaevidování areálu v databázi brownfieldů CzechInvest. To by otevřelo cestu ke získání finanční podpory státu.

„Předpokládáme, že bude od září do listopadu letošního roku vyhlášena výzva do programu, který podporuje revitalizaci těchto opuštěných míst. Chceme být připraveni, a proto jsme úředníky pověřili jednáním - pokud se vše podaří a peníze na úpravy získáme, vyroste zde zajímavý park,“ nastínil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Revitalizace za 70 milionů

Objekty, patřící Jutě, by byly z dotačních peněz vykoupeny a zbourány, jiné ponechány pro budoucí záměry.

Demolice by měla přijít na 12 milionů, výstavba parku pak na 8 milionů. Celý záměr revitalizace - i s výkupem pozemků - se odhaduje na 70 milionů korun.

Stavbou průpichu, který protne areál Juty a ulehčí dopravě v blízkosti nádraží, dojde k výrazné proměně tohoto místa. Nabízejí se tak možnosti revitalizace území na ploše 24 tisíc metrů čtverečních.

„Místo by mělo projít proměnou v intencích vítězného návrhu urbanistické soutěže z roku 2017, která vymezila novou parcelaci území, definovala veřejné prostranství a oblast pro bytovou zástavbu,“ zmínil šéf odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Alej a naučná stezka

V části směrem k pivovaru se počítá s odstraněním dílčích průmyslových objektů a vyčištěním lokality. Na pozemcích by pak zakořenily stromy, tvořící alej.

Na druhé straně by byl zachován pro příští možné využití hlavní objekt přádelny s přístavbou mykárny a vochlovny. To vše by navazovalo na trasu nové dopravní tepny, která se tu staví.

Alej v parku nemá být jen stromovím, lemovaným lavičkami. Má nabízet i zábavně naučnou stezku, díky níž by se do parku mohly dostat příběhy a aktivity, které připomínají významnou historii továrny. Ta v prvopočátcích dodávala na trh příze, tkaniny, vázací motouzy a lana - později například netkané textilie či obalové sítě.

Úpravu okolí průpichu řešila už v roce 2017 urbanistická soutěž.

„Je dobře, že jsme už v roce 2017 začali řešit okolí průpichu a podporujeme celkovou přestavbu území Juty. Je jen škoda, že koalice výkupy nejprve odmítla a probudila se až teď, když vycítila příležitost dotací. Vše se bude opět dohánět na poslední chvíli a dost možná budou pozemky dnes dražší, než by bývaly byly v roce 2019,“ konstatoval opoziční zastupitel Jan Horký (SpPP).