„V loňském roce jsme si během slavnostní bohoslužby v našem kostele připomněli sté výročí úmrtí arcibiskupa Stojana a sochu poprvé představili veřejnosti. Abychom ji mohli umístit před kostel, bylo nutné nejprve zhotovit sokl, na který jsme pak dva metry vysokou sochu instalovali. Už je na svém místě a se slévárnou řešíme jen cedulky,“ popsal starosta Beňova Ivo Pitner.

Slavnostní odhalení sochy arcibiskupa A. C. Stojana se uskuteční 14. června v 16 hodin. „Součástí bude i bohoslužba, na kterou přislíbil účast nový olomoucký arcibiskup Josef Nuzík,“ dodal Pitner.

Autor vyřezávané lavičky Pavel Dlabal vycházel při zpracování návrhu z fotografie známého umělce. Lavička byla odhalena u příležitosti nedožitých osmdesátin zpěváka Pavla Nováka na přerovské Laguně.
"Boží trest" za mrtvou kočku? Přerované řeší lavičku Pavla Nováka

Obec Beňov na svého slavného rodáka nezapomíná a kromě Stojanovy lípy u kostela připomíná jeho život a dílo také muzeum v prostorách bývalé fary. „Už delší dobu usilujeme o převedení budovy na obec, abychom mohli provést rozsáhlejší rekonstrukci prostor a muzeum rozšířit. Chtěli bychom zbudovat zasedací místnost a opravit i sociální zařízení tak, aby vzniklo důstojné zázemí pro návštěvníky a poutníky, kteří se do našeho muzea přijedou podívat,“ přiblížil Pitner. V meziprostoru se počítá také s vybudováním hasičské zbrojnice.

Podle mluvčího Jiřího Gračky je olomoucké arcibiskupství myšlence nakloněno. „V tuto chvíli je podepsané memorandum, které uzavřely čtyři strany - obec, arcibiskupství, fara a také místní hasiči. Obec se v něm zavazuje, že v objektu bude i nadále udržovat muzeum arcibiskupa Stojana a farnost bude moci využívat prostory k akcím. Prostory budou sloužit zčásti jako zázemí pro turisty a poutníky, kteří do Beňova zavítají. Memorandum tedy jasně deklaruje, co všechno se chystá,“ uvedl Jiří Gračka.

V Lipníku nad Bečvou začala ve čtvrtek tradiční výstava Kov ve městě. Foto: Se souhlasem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou
Město Lipník nad Bečvou koupí plastiku, která je součástí výstavy Kov ve městě

Přestože byl A. C. Stojan olomouckým arcibiskupem pouze dva roky, zanechal po sobě úctyhodné dílo - obnovil Velehrad i Svatý Hostýn, přičinil se o postavení 139 kostelů a 64 far. Jeho korespondence obsahuje na 90 tisíc listů. Církev nyní usiluje o jeho svatořečení.

„Proces svatořečení je po stránce administrativně přípravné hotový. Dosáhl té nejvyšší hodnosti, která je možná - a tou je ctihodný boží služebník. Teď se v celém procesu čeká jen na zázrak, jenž by byl příležitostí k tomu, aby byl Stojan blahořečen,“ uvedl už dříve olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.