„Akce provádíme každým rokem, kdy sníženou hladinu využíváme k rozhrnutí štěrkopískového nánosu v intravilánové části Přerova. Cílem je obnovit kapacitu průtočného profilu a zejména připravit koryto řeky na pravidelný jarní ledochod na Bečvě. Po loňských říjnových povodních letos očekáváme, že štěrku bude mnohem více než v předchozích suchých letech,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Přemístěné nánosy budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále po toku, kde budou znovu sedimentovat.

„Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody,“ vysvětlili vodohospodáři

Bratrská ulice ulice v Přerově byla v létě 2020 dějištěm divokého konfliktu znesvářených rodin olašských Romů. Problémy neskončily ani poté
Bezdoplatkové zóny v Přerově se mají rozšířit. I na "dům hrůzy" v centru

Práce budou probíhat hlavně v nadjezí samotného jezu, nad a pod železničním mostem, v lokalitě U Loděnice a u Tyršova mostu.

Po dokončení prací a kontrole konstrukcí jezu začne Povodí Moravy jezovou zdrž opět napouštět. Zahájení napouštění je naplánované na 30. července.

„Celá akce probíhá pod biologickým dozorem, který monitoruje celé vypuštěné nadjezí jezu Přerov,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.