Zástupci přerovské radnice, Olomouckého kraje a policie se v pondělí zabývali nebezpečným přechodem pro chodce, který se nachází na frekventované silnici v ulici Velké Novosady. Dohodli se na tom, že dočasně zmizí - a nahradí jej místo pro přecházení.

„Tato komunikace je ve vlastnictví státu. Podle krajského dopravního inspektorátu se jedná o poslední přechod v Olomouckém kraji na silnici první třídy, který protínají dva jízdní pruhy v jednom směru,“ konstatoval náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). Zebra se na asfaltu objeví až poté, co bude místo osazeno semafory.

Podle dopravních policistů se jedná o velmi nebezpečný přechod, což potvrzuje i statistika nehod. Srážky aut s chodci zde byly v minulých letech časté. Nejednou se stalo, že chodci zastavil jeden řidič, ale srazilo ho druhé auto, protože člověk jdoucí po přechodu automaticky počítal s tím, že je má na přechodu absolutní přednost.

Zástupci kraje, města a policie se proto po zvážení mnoha variant dohodli, že tu místo přechodu vznikne místo pro přecházení. Umožní chodcům i řidičům, aby byly dodrženy větší rozhledové poměry a situace při přecházení byla bezpečnější.

Místo zebry budou kříže

„Na komunikaci budou namalovány výstražné kříže, aby auta zastavovala v bezpečné vzdálenosti od místa přecházení. Budou tu rovněž vyznačeny piktogramy, upozorňující na výskyt chodců. Každopádně platí, že vždy se musí účastníci silničního provozu chovat obezřetně k ostatním a dbát na vlastní bezpečnost,“ doplnil náměstek olomouckého hejtmana pro dopravu Michal Zácha (ODS).

Podmínkou jsou semafory

Protože do areálu podniku Kazeto, jenž se nachází v těsné blízkosti silnice, vstupuje nový investor s plánem vybudovat zde nákupní centrum, dalo si město podmínku, že bude prostor osazen světelným signalizačním zařízením. To by řešilo nejen chodce, ale i auta na hlavním tahu, i z vedlejších komunikací. Za těchto podmínek se může zebra zase vrátit.

„Nově řízená křižovatka má být propojena s křižovatkami na průpichu i u elektrárny. Celý projekt už je na papíře a investor pracuje na zahájení povolovacího řízení. Disponujeme písemným závazkem investora, že předpokládá získání všech příslušných povolení do dvanácti měsíců,“ uzavřel náměstek primátora Tomáš Navrátil.