„Výměna povrchu silnice měla začít tento týden a počítali jsme s tím, že se už o víkendu podjezd zcela uzavře kvůli pokládce asfaltové vrstvy. Vznikl ale drobný problém, který se investor snaží projekčně řešit,“ řekl radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Podle správce stavby Josefa Sukupa ze Správy železnic zbrzdilo opravu vozovky řešení napojení kanalizace, které je rozdílné oproti zpracovanému projektu.

„Projektant zpracoval dodatek, a jakmile vydá správce souhlasné stanovisko, tak práce provedeme. Na semafory se bude v tomto úseku jezdit až do konce dubna a v prvních květnových dnech by mělo dojít k pokládce asfaltového koberce,“ zmínil.

Demolici podjezdu v Lýskách, který byl ve špatném technickém stavu, prováděla Správa železnic loni v létě. Na jeho místě vyrostla nová mostní konstrukce. Stavba je součástí druhé etapy modernizace železničního uzlu v Přerově, která by měla být kompletně hotová v příštím roce.

„Na konci dubna budeme spouštět kolej z Dluhonic do Prosenic a práce na trati nyní finišují. Koleje už jsou položené, namontuje se nové trakční vedení a zabezpečovací zařízení a 30. dubna půjde kolej do provozu,“ nastínil Josef Sukup.

Pokročila také stavba nadjezdu u chemičky v Dluhonicích, který má být uvedený do provozu 27. června. S dokončením menšího nadjezdu v Dluhonicích se počítá až v příštím roce, kdy by měla celá druhá etapa rekonstrukce železničního uzlu skončit.