Důvodem rekonstrukce poničené vozovky jsou defekty, které zavinila dopravní zátěž v minulosti. Kratochvílovou ulicí totiž ještě před časem proudily stovky projíždějících autobusů. Situace se zklidnila až po zobousměrnění Palackého ulice.

„Od roku 2010, kdy zhotovitel silnici v Kratochvílově ulici předláždil, se její stav rok od roku zhoršoval. Nechali jsme provést diagnostické zkoušky a laboratoř nám doporučila uložení vrchní kostky do betonové malty,“ nastínil Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Podle něj silnice vykazuje celou řadu defektů.

„Dlažba v jízdních pruzích je zborcená, někde chybí žulová kostka, na vozovce jsou velké nerovnosti a propady, které se provozem a dešťovou vodou ještě zvětšují. Materiál se vyplavuje ze spár, a tím dochází ke zborcení dlažby,“ vyjmenoval.

Po etapách až do 30. září

Silnice se bude spravovat po částech a rekonstrukce potrvá až do 30. září.

„Podobně jako v minulosti poběží po etapách, takže v některých fázích oprav bude komunikace částečně průjezdná,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Opravovaný úsek začíná za přechodem pro chodce v křižovatce ulic Komenského a Kratochvílova - a končí u budovy Městského domu na křižovatce ulic Kratochvílova, Bratrská a Masarykovo náměstí. Z hlediska jízdního uspořádání nedojde po opravě komunikace k žádné změně.

„Kvůli technologii pokládky žulových kostek a tomu, že povrch nesmí být před vyzráním betonového lože zatížen auty, si oprava vyžádá delší úplné uzavírky,“ konstatovala.

První etapa rekonstrukce potrvá od 30. dubna do 10. června a uzavře se během ní úsek od Komenského ulice až k vjezdu do jídelny Dida. Vjezd pro auta do Kratochvílovy ulice bude možný z Bratrské ulice, a to až k parkovišti před Přerovankou.

Ve druhé etapě se od 11. června do 29. července uzavře úsek od vjezdu do jídelny Dida až za vjezd ke kostelu svatého Vavřince. Povolen v tomto úseku bude jen vjezd vozidlům stavby.

V době od 30. července do 30. září dokončí stavebníci předláždění křižovatky komunikace ulic Bratrská a Kratochvílova. Automobilový provoz bude umožněn do Kratochvílovy ulice z Komenského - ale jen do Kainarovy ulice.