Ten na návrh ministerstva vnitra zrušil obecně závaznou vyhlášku Přerova, jež ukládala šoférům nákladních aut povinnost přepravovat sypké materiály pod plachtou.

Obecně závazná vyhláška začala v Přerově platit v roce 2011. Jejím smyslem bylo zabránit řidičům nákladních aut převážet sypký materiál bez plachty. Konkrétně – cihly, stavební suť, hlínu nebo písek.

Svůj účel to částečně splnilo a zástupci odboru životního prostředí potvrdili, že se šoféři začali chovat zodpovědněji. I když jen někteří.

Hlavním důvodem, proč město k tak razantnímu kroku přistoupilo, byl boj s prašností v ulicích. Ta má totiž značný dopad na zdraví lidí, především malých dětí. Kvůli chybějícímu napojení na dálnici D1 proudí centrem Přerova denně tisíce nákladních aut.

„Hlavně na frekventovaných křižovatkách v Husově ulici a Velkých Novosadech dochází ke zviřování prachu, především v letních měsících," přiblížil situaci šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí magistrátu Pavel Juliš.

Předpis vyšší síly

Jenže do budoucna už přerovská radnice nebude mít žádný nástroj, jak si na nezodpovědné šoféry posvítit. Rozhodl o tom Ústavní soud.

Jeho předseda Pavel Rychetský v odůvodnění uvedl, že napadená vyhláška vstoupila do prostoru, který je už regulován právním předpisem vyšší síly, konkrétně zákonem o silničním provozu.

Ten mimo jiné uvádí, že náklad musí být při přepravě sypkých substrátů zajištěn tak, aby nedocházelo k samovolnému odlétávání.

Podle verdiktu soudu nejsou obce oprávněny zpřesňovat či doplňovat zákony.

„Nelze si totiž ani představit situaci, kdy na pozemních komunikacích, nacházejících se na území jednotlivých obcí, budou platit odlišná pravidla provozu. Dovedeno ad absurdum by si musel každý řidič před cestou na úřední desce – například v elektronické podobě – vyhledat vyhlášky obcí, kterými bude projíždět," stojí v odůvodnění.

Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

Řidičům, kteří se „zaplachtovací" vyhláškou neřídili, hrozily sankce. Fyzická osoba mohla dostat za převážení nákladu bez plachty pokutu až do 30 tisíc korun. Podnikatelské subjekty pak do 200 tisíc.