Co je důvodem komplikací?

Česká republika přijala letos v dubnu nový zákon, jenž změnil pravidla vydávání posudků vlivů staveb na životní prostředí.

Přijetím zákona, který je v souladu s evropskými směrnicemi, ale přestaly mnohé posudky platit a Evropská komise je ani přes naléhání státu nemíní uznat.

Bez dokumentu EIA není možné stavby zahájit.

Podle Davida Fialy, ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic, se problém dotkne zhruba šesti desítek staveb v celé České republice.

„Týká se i obou úseků dálnice D1 kolem Přerova, především úseku Říkovice – Přerov. Pokud by nedopadla dobře jednání s Evropskou komisí, ministerstvy životního prostředí a dopravy, tak by to pro úsek dálnice mezi Říkovicemi a Přerovem znamenalo zdržení přípravy dva až tři roky," uvedl.

Jen částečně by se problém dotkl již zahájené stavby dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem.

„U tohoto úseku se s tím budeme schopni v průběhu času vypořádat. Jsou zde jen dílčí dopady a ne dopady na hlavní trasu. Stále věřím, že jednání na úrovni ministerstev dopadnou dobře," poznamenal.

Protože jsou projekty navrženy na spolufinancování z operačního programu, vše záleží především na dohodě mezi ministerstvy životního prostředí a dopravy a Evropskou komisí.

Každý den oddálení je špatně

Přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP), který se ve středu odpoledne sešel se zástupci ŘSD, věří, že si stát závažnost situace uvědomuje.

V sázce je totiž hodně – vybudování dálnice mezi Říkovicemi a Přerovem je zcela zásadní pro projekt strategické průmyslové zóny na letišti v Bochoři.

Bez dopravního napojení by žádného velkého investora nepřilákala.

Starosta Lipníku Miloslav Přikryl si nedovede představit, že by dálnice D1 v úseku kolem Přerova opět usnula.

„Pokud by se to zpomalilo, tak by to bylo něco nevídaného s ohledem na to, jaké problémy byly se zahájením stavby v minulosti," shrnul svůj názor.

„Jsem přesvědčený, že to úsek Lipník – Přerov neohrozí, ale problém může mít dopad na navazující úsek Říkovice – Přerov. Každý den oddálení propojení je ale špatně, hlavně pro město Přerov. Dopravní situace není dobrá," řekl.

Dálnice od Lipníka za čtyři roky

Stavba úseku dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem byla zahájena na podzim skrývkou ornice a během jarních měsíců by měly práce vypuknout naplno.

„Tento úsek má být dokončen v roce 2019. Jedná se o investici za zhruba 2,7 miliard korun," upřesnil David Fiala.

Pro úsek mezi Říkovicemi a Přerovem je v současné době vykoupeno zhruba osmdesát procent pozemků.