Řidiče, projíždějící úsekem D35 u Lipníku nad Bečvou, potrápila od loňského května uzavírka silnice z důvodu oboustranné celkové rekonstrukce vozovky.

„Tato rekonstrukce se ale podobala spíše destrukci, protože v opravovaném 292. až 296. kilometru dálnice došlo k odtěžení tělesa až na podloží. Pamatuji si dobře rok 1999, kdy byla dálnice uvedena do provozu. Znamená to, že naše dálnice vydrží necelých dvacet let, a poté nás čekají uzavírky a hloubkové opravy?,“ ptá se přerovská senátorka Jitka Seitlová, která na problém upozornila.

Podle Ředitelství silnic a dálnic nebyly v době, kdy se dálnice stavěla, známy škodlivé rozpínavé reakce použitého cementobetonového krytu. Trhlinami se voda spolu s chemickými rozmrazovacími prostředky dostávala až na podkladní vrstvu z cementové stabilizace, a tu degradovaly.

Sbírka teprve čtrnáctiletého nadšence Patrika Horkého obsahuje skutečné klenoty.
Retro výstava zavede do 70. let, artefakty sesbíral čtrnáctiletý školák

Nedodrželi pevnost ani tloušťku

„Tehdejší projektanti z Dopravoprojektu Brno a zhotovitelé, firma DOSTA DS UH, se nejspíše rozhodli ušetřit. Proto nebyla dodržena pevnost betonu ani bezpečná tloušťka jednotlivých vrstev vozovky. Výsledek nedodržení norem a špatně fungujícího odvodnění známe - cementobetonový kryt se začal lámat a situace, jež byla značně nebezpečná pro řidiče, vyústila až v nutnost celkové rekonstrukce dálnice,“ upozornila senátorka.

Ředitelství silnic a dálnic připouští, že se stavba úseku moc nepovedla a po necelých dvaceti letech bylo nutné provést náročnou opravu.

„Nejproblematičtější úsek s nejvíce poruchami byl v hlubokém skalním zářezu a navazujícím tunelu a dále v místech, kde má levý pás dálnice dostředný sklon,“ upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Ilustrační foto.
Jaká jsou nejčastější jména miminek v Přerově?

Cementobeton místo asfaltu

V úseku se podle něj sešlo hned několik faktorů, které si vynutily rozsáhlejší zásah do konstrukčních vrstev a podloží. Tím hlavním bylo, že stavebníci tam silnici nepokryli asfaltem, ale cementobetonem, jenž má tendenci se rozpínat.

Voda se i s chemickými rozmrazovacími prostředky dostávala trhlinami až na podkladní vrstvu z cementu a prosakovala hlouběji do další nestmelené vrstvy ze štěrkodrtě a dále i do takzvané aktivní zóny. To způsobilo snížení únosnosti konstrukčních vrstev.

Zhotovitelem podkladních vrstev a cementobetonového krytu byla firma DOSTA DS UH a úsek vyprojektoval Dopravoprojekt Brno.

„Skladbu vozovky navrhl projektant velmi úsporně, a to na minimální vypočtené hranici tlouštěk vrstev. Při provádění cementobetonového krytu zhotovitel nedodržel normou předepsanou pevnost betonu a nedodržel ani povolené odchylky tloušťky této vrstvy,“ přiznal mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Celkem 6,7 procenta měření tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech bylo menší než povolená tolerance, tedy menší než 22,2 milimetrů.

„Téměř třetina výsledků pevnosti betonu krytu byla pod tehdy povolenou charakteristickou pevností 32,5 MPa,“ konstatoval.

Bezdomovci mohou přečkat mrazivou noc v sedárně Českého červeného kříže v ulici U Bečvy v Přerově.
O přerovskou seďárnu pro bezdomovce je letos menší zájem

Srážka z ceny

Ředitelství silnic a dálnic proto při přejímacím řízení uplatnilo srážku z ceny za nedodržení parametrů.

„V této skladbě navržená konstrukce v kombinaci s nedodržením normou stanovených parametrů při výstavbě a špatně fungujícím odvodněním nebyla schopna přenést silný nárůst dopravy a cementobetonový kryt se postupně začal lámat. Situace v úseku se tedy pro řidiče stávala velmi nebezpečnou. Při zvážení všech nákladů, které bychom museli vynaložit na opravu a sanaci výtluků a rozlámaných desek, jsme přistoupili k celkové rekonstrukci už po osmnácti letech provozu na úseku dálnice D35,“ vysvětlil.

Smluvní cena opravy úseku se vyšplhala na téměř 103 milionu korun bez DPH.

Úřední digitální deska v Přerově
Přerov se zbavil kovové úřední desky, má nové digitální panely