„Jsme svědky mimořádné události. Že se v místech nachází kostel sv. Marka, jsme sice věděli, ale nález základů z vápence i cihlové renesanční dlažby jsme neočekávali. Předpokládali jsme větší zásypy,“ neskrýval nadšení přerovský archeolog Zdeněk Schenk. Původní kostel sv. Marka je zachycen na vedutě města Přerova z roku 1593 od Jana Willenbergera.

„Kostel sv. Marka vyhořel a materiál z něj byl použit na stavbu kláštera na Šířavě,“ doplnil ho badatel Jan Mikulík s tím, že severozápadní nároží kostela bylo pravděpodobně porušeno stavbou bývalé sokolovny.

„Nacházíme se v místě, po kterém se mohl procházet Jan Blahoslav i J. A. Komenský,“ ukázal na renesanční cihlovou dlažbu. Archeologové na místě změřili také šířku lodi kostela, která je 11×15,5 metru.

Podle Jana Mikulíka je naděje, že by mohla lokalita vydat cenné svědectví o životě našich předků. Hned první den zde totiž badatelé s pomocí detektoru kovů nalezli stříbrnou minci ze 16. století. „Existuje předpoklad hrobových uložení, a to jak uvnitř kostela, tak v jeho bezprostředním okolí,“ nastínil.

close zoom_in

Nahoře na snímku Kostel Svatého Marka na plánu města z roku 1730. Dole archeologové při jeho objevu 13. března 2012

Kostel sv. Marka

Pro Přerov má objev obrovský význam.

„Kostel sv. Marka byl bratrský sbor, který byl postavený v polovině 16. století. Jednota bratrská se původně usadila na Horním náměstí a k bohoslužebným účelům využívala dnešní kapli sv. Jiří. Jak komunita početně vzrůstala, přestal bratrský sbor vyhovovat. Jednota bratrská tedy koupila pozemek na dnešním náměstí Na Marku a postavila nový,“ vysvětlil ředitel Státního okresního archivu v Henčlově Jiří Lapáček.

Bratrský sbor využívala Jednota bratrská až do bitvy na Bílé hoře, kdy museli její členové odejít do exilu. „V rámci rekatolizace začal bratrský sbor fungovat jako Římskokatolický kostel a dostal zasvěcení svatému Marku. V roce 1749 kostel vyhořel a už nebyl obnovený,“ doplnil Jiří Lapáček s tím, že koncem 18. století byly jeho ruiny rozebrány a nic po něm nezůstalo.

„Dnešní náměstí Na Marku se jmenuje podle tohoto kostela. Vedle něj se nacházel i bratrský dům, kde byla i bratrská škola, v níž působil J. A. Komenský,“ poznamenal.

close zoom_in

Je jasné, že musíme ustoupit historii

Dělníci, kteří pracují na stavbě jižního předpolí Tyršova mostu, jsou už smířeni s tím, že se práce dočasně přeruší. „Mělo tady stát parkoviště, ale kdy to bude, je otázka. Je jasné, že musíme ustoupit historii. Nebude to asi placené parkoviště, ale placená procházka dějinami,“ řekl jeden z pracovníků firmy.

Archeologové tvrdí, že mají nyní jedinečnou příležitost odkrýt půdorysy kostela. „Ty hlavní práce nás tedy čekají v příštích dnech,“ uzavřel Zdeněk Schenk.

SOUVISEJÍCÍ: Stavba Tyršova mostu odkryla středověkou bránu