Ve středu 26. března se uskutečnil jeden z kurzů první pomoci, které pravidelně pořádá Nemocnice v Přerově.

Ryze ženský kolektiv se sešel v odpoledních hodinách v přednáškovém sá­le.

Důvody, proč nemocnice organizuje veřejné kurzy, vychází z praxe.

„Vozí nám pacienty na ambulanci po těžkých úrazech a mnohdy je jim poskytnuta lékařská péče pozdě. Kdyby se zraněním dostalo pomoci včas, tak by jejich přežívání bylo daleko kvalitnější, stejně jako návrat do společenského života," vysvětlila hlavní sestra přerovské nemocnice Zuzana Krčková.

„Máme i případy, kdy stačí pacientovi zaklonit hlava a vytáhnout jazyk, tím se rozdýchá. Pokud to nikdo neudělá nebo uteče, tak záchranka může přijet za deset minut. To už je mozek poškozený," doplnila.

Masáž srdce je důležitější než umělé dýchání

„Všechny informace jsou na internetu, ale tady si zkusíte, jak se to dělá," přivítaly účastnice kurzu instruktorky Lenka Bonková a Hana Čecháková.

Po necelé hodině teoretické průpravy si návštěvnice vyzkoušely praktický nácvik na figuríně dospělého člověka, která je vybavena interaktivním softwarem. Červená kontrolka značila špatnou masáž, zelená správnou.

Doporučuje se rytmicky stlačovat hrudník do hloubky přibližně pěti centimetrů. „Na mužském hrudníku je nejvhodnější místo pro masáž srdce mezi bradavkami. Tam se to pozná lépe," radila Hana Čecháková. „Napnout paže a celou vahou se do toho opřít," povzbuzovala.

Masáž srdce u malého dítěte je ale jiná.

„Důležité je si pořádně dítě chytnout, aby nespadla hlavička," ukázala Lenka Bonková na malé figuríně a přiloženými dvěma prsty rychle masírovala srdce.

„Dnes už se příliš nedoporučuje dýchání z úst do úst, ale především srdeční masáž. Pokud je kvalitně prováděna, tak nahradí i umělé dýchání a pro zachránce není nebezpečná. Dýchání z úst do úst doporučuji spíš rodinnému příslušníkovi než u neznámého, který může být nemocný," přiblížila Zuzana Krčková.

Nehod přibývá a málokdo ví, jak pomoci

„Lidé by měli přemýšlet nad tím, že i oni jednou budou potřebovat pomoc a měli by mít zájem znát činnosti a úkony při poskytování první pomoci," apelovala hlavní sestra.

„V současné době nejsou základy první pomoci předmětem výuky na školách, jako tomu bylo dříve. Nehod přitom neustále přibývá, a pokud není včas poskytnuta byť laická první pomoc, která má několik základních kroků, tak dochází k daleko většímu poškození,"dodala.

Na konci kurzu dostanou účastnící písemné potvrzení o jeho absolvování. Tyto akce pořádá Nemocnice Přerov každý měsíc. Je potřeba se dopředu nahlásit a na místě pak zaplatit poplatek. A upřímně, kolik byste investovali peněz za záchranu svého života nebo svých blízkých?

Bližší informace naleznete na webové stránce http://vzdelavani.nempr.cz nebo telefonicky na 581 271 222.

Autorka: IVA NAJĎONOVOVÁ