Na výkop v krajské silnici v Želatovské ulici narazili šoféři v pondělí 22. července. Dopravní značky je upozorňují na částečnou uzavírku silnice, která je nutná kvůli plánované opravě kanalizačního systému.

„Dopravní omezení na křižovatce ulic Želatovská a Klivarova, a to včetně zákazu stání aut v dotčeném území, potrvá až do 29. srpna, kdy by měla být stavba hotová,“ vysvětlil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Propojení stok a vybudování rozdělovací šachty - to je důvod, proč budou na dvaceti metrech rozkopány dvě silnice, jedna krajská a druhá místní. Zástupci společnosti LB 2000, která bude rekonstrukci pro Vodovody a kanalizace provádět, chtějí práce provádět po částech tak, aby byl dopad na řidiče i chodce co nejmenší.

Z projektové dokumentace vyplývá, že je nutné nahradit staré a technicky nevyhovující části kanalizačního systému, které jsou za hranicí životnosti. A bez výkopu v silnici se neobejdou.

Odváděné vod bude bezpečnější

„I když způsobíme v dopravě jistá omezení, celá akce bude mít po dokončení příznivý vliv na zlepšení čistoty a kvality vod v daném území i na zamezení infiltrace odpadních vod do podzemí, která vlivem špatného stavu staré kanalizace hrozila,“ řekl stavbyvedoucí Milan Diviš ze společnosti LB 2000. Odvádění splaškových a dešťových vod bude bezpečnější - a především bude umožněno napojení odpadních vod z rozvojové lokality v ulici Pod Hvězdárnou.

„Další částečná uzavírka ve městě, které je sužované komplikovanou dopravou, je pro nás všechny pochopitelně nepříjemná. Práce se ale udělat musejí a budou ve prospěch občanů. A je logické, že se musí stavět v době, kdy je příznivé počasí,“ zdůvodnil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Uzavírky v kostce

Řidiči narazí v těchto dnech hned na několik částečných či úplných uzavírek, způsobených jak modernizací silniční sítě, tak i opravou kanalizace či přeměnou parovodní soustavy na horkovodní.

Stále neprůjezdná je páteřní komunikace v Polní ulici, která od jara prochází rozšířením. Provoz je omezený také na nábřeží Edvarda Beneše, kde se vyměňuje osmdesát let staré potrubí.

„Toto omezení se dotklo i městské autobusové dopravy, protože od čtvrtku 18. července až do odvolání nejsou obsluhovány zastávky od mostu Legií k mostu Míru. Cestující tedy musejí nasedat a vysedat na nábřeží Protifašistických bojovníků,“ dodal radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Vozovka je uzavřena i v ulici Prokopa Holého, kde probíhá oprava průjezdu. Částečně neprůjezdné jsou kvůli opravě kanalizace či kanalizačního sběrače rovněž ulice Za Mlýnem, Osmek, Brabansko, Slaměníkova a Purkyňova.

Řidiči navíc v pondělí narazili také na omezení v Palackého ulici, kde začala stavba nového autobusového zálivu a zastávky. Tato akce potrvá dva měsíce.