„Společnosti Nevajgluj bylo letos Ministerstvem životního prostředí vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému. Ten vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků s filtry a mezi jeho hlavní povinnosti patří úhrada nákladů obcím na úklid nedopalků,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal.

Práci, kterou zajišťují technické služby a hradí ji město, bude nově platit společnost, jež navíc přichází i s osvětovou činností. Má kuřáky motivovat, aby špačky od cigaret házeli jen do určených sběrných nádob.

„Podle sazebníku společnosti půjde o úhradu nákladů za úklid tabákových výrobků odhozených mimo odpadkové koše, v případě Přerova jde konkrétně o částku asi 420 tisíc korun ročně. Dále nám společnost uhradí náklady na soustřeďování odpadu z tabákových výrobků v nádobách na směsný odpad včetně odpadkových košů, a to ve výši zhruba 25 tisíc korun ročně,“ upřesnila Eva Kousalová z přerovského magistrátu.

Pokud bude smlouva mezi Přerovem a společností Nevajgluj uzavřena do konce letošního roku, s čímž se počítá, bude mít město nárok na úhradu už za celý rok 2023.