Na mrtvé ryby a zápach z vody upozornili místní obyvatelé. Ti se také domnívali, že otravu vody a následný úhyn ryb má na svědomí jedna z místních firem, jež se zabývá výrobou čerpadel.

Šetření však ukázalo, že firma viníkem není. „U firmy jsme provedli vodoprávní dozor podle vodního zákona a nenarazili jsme zde na žádné nedostatky,“ potvrdila Ivana Zaoralová z odboru životního prostředí Městského úřadu v Hranicích.

Firma však chtěla mít jistotu, že otravu ryb svým provozem nezpůsobila. Někteří místní obyvatelé ji totiž z této události vinili.

Na vlastní náklady si proto nechala zmapovat pomocí speciální kamery svou kanalizaci, která ústí do potoku Luha.

„Dopadlo to přesně, jak jsme předpokládali. Naše kanalizace je v pořádku, ovšem na kanalizační stoku jsou načerno napojeny nejméně dva další subjekty. Naše firma opravdu nemá s úhynem ryb nic společného. Vždyť i jako jedni z mála v obci máme čistírnu odpadních vod,“ informoval ředitel firmy v Bělotíně Jiří Navrátil.

Firma hodlá předložit výsledky šetření starostovi Bělotína a také pracovníkům odboru životního prostředí Městského úřadu v Hranicích. Starosta obce přiznal, že obci kanalizace chybí.

„Její stavba je pro naši obec prioritou číslo jedna. Brzdí nás však několikamilionové náklady, které jsou s touto investicí spojeny,“ řekl starosta Kavala.