Jedno město na Moravě, druhé na Slovensku. Přerov a Dobšinou natrvalo spojila jedna z nejtragičtějších kapitol našich poválečných dějin. Hromadná poprava 267 karpatských Němců, ke které došlo v noci z 18. na 19. června 1945 v lesíku na Švédských šancích nedaleko Přerova.

Příslušníci 17. pěšího pluku ze slovenské Petržalky, jimž velel poručík Karol Pazúr, tehdy během jediné noci popravili na 72 mužů, 120 žen a 75 dětí. Nebyli to kolaboranti a nacisté, jak se snažil po válce překroutit skutečnost bývalý režim. Ale obyčejní lidé, kteří se stali obětí poválečného vyřizování účtů. Podle historiků to nebyla jen bestiální, ale i loupežná vražda. Komunistický režim se ji snažil dlouho tajit.

Památku obětí uctili v neděli odpoledne na Městském hřbitově v Přerově, kde jsou společně pochováni muži, ženy i děti, zástupci obou měst. Z Dobšiné, odkud pocházela téměř polovina zavražděných, vážili cestu i starší lidé. Mezi nimi i Anna Kačalová, která jako čtyřletá holčička ve stejné době cestovala se svou maminkou domů. Transportu smrti unikly jen o vlásek - seděly totiž v jiném vlaku.

„Už jsem se pak od nikoho nedozvěděla, jestli jsme jely s maminkou a mými tetami za tím transportem, nebo před ním. Velmi dobře si na všechny okolnosti vzpomínám, přestože mi byly čtyři roky. V Přerově nás zavedli do nějaké stodoly a třídili. Maminka s tetami byly tehdy mladé, takže šly na práci. A tak jsme se dostaly až do pohraničí. Byly jsme tam devět měsíců,“ vzpomíná Anna Kačalová z Dobšiné.

Podle ní se v Dobšiné o masakru na Švédských šancích dlouho nesmělo mluvit. Uvolnění nastalo až po listopadu 1989. „Báli jsme se dokonce i mluvit dobšinským dialektem a cítili se skoro jako spodina společnosti. Velmi si teď vážíme toho, že se město Přerov postaralo o to, aby byly ženské a mužské oběti konečně spolu, i když až po tak dlouhé době,“ říká.

Memento pro budoucí generace

Poprava nevinných lidí na Švédských šancích by se měla stát podle zástupců Dobšiné mementem pro budoucí generace. „Myslíme si, že je dobré si i dnes tyto smutné věci připomínat, aby o nich současná generace věděla, a nikdy nedopustila jejich opakování,“ říká náměstkyně primátora Dobšiné Anna Klausmanová.

Shromáždit historická fakta, cenné dokumenty a svědectví pamětníků se podařilo bývalému řediteli Muzea Komenského v Přerově Františku Hýblovi, který se tomuto tématu věnuje už řadu let. Ten také vysvětlil, proč byly mužské a ženské oběti po smrti rozděleny. Zatímco těla zavražděných mužů byla po exhumaci uložena do hrobu v Přerově, ženská a dětská převezli ke kremaci do Olomouce.

„Státní bezpečnost nechala ostatky žen a dětí spálit v krematoriu, aby se v případě vyšetřování hromadné vraždy příliš nemluvilo o tom, že byly mezi oběťmi také ženy a děti,“ vysvětluje František Hýbl.

Popel žen a dětí byl uložen ve dvou pozinkovaných bednách na hřbitově v Olomouci - Neředíně. Ostatky byly nalezeny teprve loni a převezeny do přerovské hřbitovní kaple. Z ní byly před dvěma týdny vyzvednuty a uloženy do společného hrobu s muži.

„Před dvaceti lety jsme na Slovensku o této události neměli žádné dostupné informace. Teprve doktor Hýbl nám ukázal reálné věci a dokumenty, které se této tragédie týkaly. Seznam popravených i těch, kteří stříleli. V době, kdy jsme nechali postavit památník v Dobšiné, na něm bylo na 108 jmen zavražděných. Dnes už víme, že jich bylo 112. Stále ale objevujeme nové a nové skutečnosti,“ uzavírá Tibor Harmata, předseda Karpatsko-německého spolku z Dobšiné.