Zatímco dětem začnou 1. července prázdniny, Tomáši Jelínkovi škola. Tedy, obrazně řečeno.

Vyhrál konkurz na místo ředitele a právě v tento den poprvé usedne v přerovské Základní škole U tenisu do ředitelské židle.

„Protože jsem sportovec a učitel tělesné výchovy, určitě podpořím stávající sportovní zaměření tříd," říká nově jmenovaný ředitel.

S jakou vizí přicházíte?
Moc se mi líbí motto školy: „Škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka." Toho bych se chtěl držet i já. Letos poprvé nastoupí jedna třída prvňáčků, kteří se budou obecně zaměřovat na rozvoj pohybových schopností a dovedností. Ze školního vzdělávacího programu vyplývá, že je pro ně připravena rozšířená výuka tělesné výchovy. Jsem přesvědčený, že když dětem vhodně přiblížíme různorodé pohybové aktivity, mohou si pak samy vybrat konkrétní sportovní odvětví, nebo jen získat kladný vztah ke sportu. Všestranná pohybová průprava je pro vývoj dětí nesmírně důležitá. Na této škole se jí věnují i žáci na druhém stupni, což je skvělé. Sám jsem kondiční přípravu několik let trénoval. K tomu všemu nám určitě dopomůže i nedávno vybudovaná nadstandartně vybavená moderní gymnastická hala, kterou budeme maximálně využívat. Z mé strany ale samozřejmě nepůjde jen o podporu sportu, ale i ostatních vzdělávacích oblastí, a ty rozhodně nebudou takzvaně na „druhé koleji". Chtěl bych také pomoci škole v marketingové oblasti. Je potřeba, aby se o životě školy a jejich aktivitách dozvídali nejen rodiče, ale i široká veřejnost.

Má škola ještě nějaké specifikum, kterému se hodláte věnovat?
Mimo běžných tříd je zde i třída pro žáky se specifickými poruchami učení, kterou vede speciální pedagog. Také v některých běžných třídách sedí v lavici žáci s poruchami učení. Učitel s nimi pracuje individuálně nebo mají k dispozici pedagogického asistenta. Je dobře, že škola těmto dětem pomáhá. Ujišťuji rodiče, že i pod mým vedením se jejich potomkům dostane stejné péče. Žádné změny nechystám.

A co personální změny?
Ne, zatím nic takového v plánu nemám. Přebírám stávající pedagogický sbor a těším se na vzájemnou spolupráci.

Hodláte třeba rozšířit síť zájmových kroužků?
Pokud je mi známo, děti tu mají dostatečně širokou nabídku – fotbal, florbal, jógu, sborový zpěv, hrají stolní tenis, mohou navštěvovat historický kroužek, učit se vařit, hrát na flétnu, vyrábějí keramiku… Celkově si mohou vybrat z jednapadesáti zájmových kroužků. Určitě tyto činnosti postupně navštívím a třeba se i aktivně do nějaké zapojím. Sympatická je mi i školní aktivita, která nese název „Pojďme se domluvit". Učitelé vytvořili komunikační průvodcovský manuál, který má žákům pomoci se zdokonalit ve vyjadřování a ve vzájemné komunikaci mezi sebou, učiteli i dospělými. Naučí je, jak asertivně vystupovat v nepříjemných situacích. To je pro dnešní život hodně důležité.

Můžete se krátce představit?
Je mi šestačtyřicet let. Žiji v Přerově, jsem ženatý, mám dvě děti ve věku šest a šestnáct let. Studoval jsem v Olomouci – na Přírodovědecké fakultě obor zeměpis a na Fakultě tělesné kultury tělesnou výchovu. Svou pedagogickou dráhu jsem začínal na gymnáziu se sportovním zaměřením, které před léty sídlilo v ulici Boženy Němcové. Posledních patnáct let učím na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole. 

(lech)