Důvodem nejsou nevyhovující hygienické podmínky nebo nedostatečná kapacita.

Pozemky i s budovami hodlá od města odkoupit investor - společnost Norsol (dříve Visimpex). Na místě ubytovny v budoucnu vyroste Zahradní centrum.

Jediná ubytovna pro bezdomovce ve městě dnes poskytuje azyl sedmapadesáti lidem bez přístřeší, z toho jich má jednačtyřicet trvalý pobyt v Přerově.

Provozovatel, kterým je oblastní spolek Českého červeného kříže, se obává toho, co s nimi teď bude.

„Provozujeme ubytovnu už od roku 1994 a jsme jediné nekomerční zařízení svého druhu v Přerově. V poslední době je trend rušit veškeré ubytovny, ale to neřeší sociální situaci lidí bez přístřeší. Pokud ukončíme činnost, budou odkázáni pouze na komerční ubytovny,“ vyjádřila své obavy ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže v Přerově Eva Mezírková Barešová.

Zvelebení výstaviště

Záměrem úplatného převodu pozemků o velikosti 7 420 metrů čtverečních včetně tří budov se zabývali na svém pondělním jednání přerovští zastupitelé.

Na ploše, o niž má firma Norsol zájem, má vzniknout Zahradní centrum a zázemí pro zásobování.

Společnost odkoupila už v roce 2016 významnou část nemovitostí v areálu přerovského výstaviště a hodlá zde vybudovat areál pro provozování výstavních a společensko-kulturních akcí.

Zájemce o odkoupení parcel ale neuvažuje o zachování staveb, které se zde nacházejí, a hodlá je zdemolovat.

„Areál výstaviště má velký rozvojový potenciál a díky investicím do jeho zvelebení by se mohla městu vrátit jeho někdejší chlouba,“ je přesvědčen náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO), který materiál do zastupitelstva předkládal.

Bez ubytovny nebude ani seďárna

Záměr na úplatný převod pozemků sice na jednání prošel hladce a zvedla pro něj ruku drtivá většina přítomných, ještě před hlasováním se ale v sále strhla diskuse.

Zastupitele zajímalo především to, jestli zajistí vedení města pro lidi bez přístřeší náhradní ubytovací kapacity.

„Zatím jde pouze o záměr a do doby, než dojde k jeho realizaci, to zajistíme tak, abychom pro ně našli náhradní bydlení,“ řekl přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

„Město nemá problém koncepčně vyřešený a to, co dělá Červený kříž, je vysoce záslužná činnost. Byl bych pro tuto službu zachovat. Bylo by zbytečné spolupráci blokovat a nevyjít vstříc,“ poznamenal také radní Jiří Kohout (SpP).

Český červený kříž provozuje v Přerově kromě ubytovny pro bezdomovce u výstaviště také takzvanou „seďárnu“ v prostorách budovy v ulici U Bečvy. V ní mohou přečkat bezdomovci mrazivé noci.

„Pokud se zruší ubytovna, nebude ani seďárna,“ poznamenala ředitelka oblastního spolku Červeného kříže Eva Mezírková Barešová.