Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď máte vykonat, která by to byla?

Vybudování vodovodu do místní části Lipná.

Co považujete za největší úspěch vašeho města, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Podařilo se vyměnit okna a zateplit školu. Dále jsme odstranili vyhořelý objekt bývalé továrny na náměstí.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Komunikace mezi lidmi.

Obyvatelé menších měst a obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Z mého pohledu je kulturního vyžití dostatek. Spolků je u nás málo – hasiči, oddíl kopané, Sdružení pro rozvoj Potštátska a Kudy z nudy.

Straší vás odliv obyvatel do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vaše městečko zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Úbytek obyvatel je také u nás. Je to způsobeno především nedostatkem pracovních příležitostí, nízkým přírůstkem dětí. Myslím si ale, že vylidnění nehrozí.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Škola, příroda a služby.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Asi na Slovensku.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK