Archeologové odkryli vzácné kousky kachlů v jižním předpolí Tyršova mostu, kde bádají už od dob zahájení stavby.

Nejcennější nalezenou památkou v tomto místě jsou základy kostela sv. Marka ze 16. století, který je spjatý se jménem J. A. Komenského a Jana Blahoslava.

Velmi cenný je ale i nález pozdně středověké hrnčířské pece.

„Právě z destrukce této pece také pochází nádherný soubor pozdně gotických, reliéfně zdobených komorových kachlů,“ řekl přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Kachle jsou ojedinělé způsobem i kvalitou zpracování motivů.

„Jednotlivé dílky jsme slepili tak, aby utvořily celek. Na prvním vzácném kousku je biblický motiv Adama a Evy u stromu poznání. Kolem kmene je obtočený had s korunkou, což je symbol ďábla. Pak je zde také pelikán, který si probodl zobákem srdce na důkaz sebeobětování,“ přiblížil Zdeněk Schenk.

Precizní zpracování nemá obdoby

Zajímavé jsou i motivy na dalším exponátu.

„Zde je zobrazena dvojice mužů v základním postavení před soubojem se zkříženými tesáky. Vyobrazení je precizní a vytvořil je zřejmě umělecký řezbář. Hrnčíř zhotovil hliněné formy, do nichž vtláčel hlínu. V zadní části kachlů jsou dokonce zřetelně vidět otisky prstů,“ poznamenal. Pozornost budí i poslední kachle, na níž je motiv lva s korunkou, orámovaného gotickým nápisem. V rozích jsou umístěny heraldické štítky s motivem otevřené brány.

„Nechali jsme exponáty posoudit odborníky, a ti se shodli na tom, že nejen v rámci Přerova, ale ani na Moravě tak precizní zpracování nemá obdoby,“ konstatoval Zdeněk Schenk.

Jeho slova potvrzuje i Irena Loskotová z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která se specializuje na pozdně gotické kachle.

„Pro Přerov samotný, ale i z hlediska moravských nálezů je to velmi významné. Tyto typy kachel jsou v jiné podobě známy jen z Velkých Losin. Problematika datování a nápisů, které tam jsou a jsou ještě gotickou minuskulou, ale ve staročeštině, je kombinace zajímavá a v našem prostředí unikátní,“ řekla pro ČTK Loskotová.

Pec možná přesunou a vystaví

Stáří kachlů nevylučuje ani možnost, že je mohl zručný řemeslník vyrábět přímo pro panovnický rod Pernštejnů. Právě za vlády Pernštejnů totiž město Přerov zažívalo nebývalý stavební boom.

Hrnčířská dílna se nacházela na hlavní obchodní trase poblíž mostní brány. Kvůli obavám z možných požárů byla ale umístěna až za hradbami města.

Pec byla objevena v místech, které zřejmě už v dohledné době natrvalo pohřbí stavba přístupové cesty na nový Tyršův most.

„Zvažujeme tedy, že cihly rozebereme a pokusíme se pec znovu složit do podoby, v jaké je dnes. Můžeme ji tak zachovat a vystavit jako cenný doklad historie Přerova,“ uzavřel Zdeněk Schenk.

SOUVISEJÍCÍ: Naleziště u Tyršova mostu vydalo další poklady