Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

To nelze jen tak zjednodušeně říci. Věcí a akcí, které by bylo potřeba vykonat, je hodně. Potřebovali bychom provést celkovou rekonstrukci bývalé školní budovy, která nám v současné době slouží jako víceúčelová pro kulturu a sport.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Letos jsme uspěli se žádostí o dotaci, již nám zprostředkovala Místní akční skupina Moravská brána. Je na stavební úpravy a nadstavbu víceúčelové budovy na sportovně kulturní centrum.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Státní orgány neřeší rozdíly mezi malými a velkými obcemi. I v malých obcích musíme řešit obsáhlou agendu, administrativní zátěž se neustále zvyšuje. Také bojujeme s nedostatkem finančních prostředků na větší investiční akce, na něž není lehké získat dotaci.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

V naší obci podporujeme kulturní a sportovní dění. Máme aktivní občany, kteří se ochotně zapojují do života v obci. Přiloží ruce, kde je třeba, a společně připravují bohaté vyžití pro ostatní.

Každoročně se konají společenské akce, jako je hasičský ples, dětský karneval, stavění a kácení máje, slivkošt, dětský den, bartolomějské hody, dýňování, rozsvícení vánočního stromu, vánoční koncert, silvestr na návsi. Ze sportovních akcí je to pak turnaj v malé kopané, nohejbale, šipkách, stolním tenise, stolním fotbale, hasičské závody, sportovní den nebo novoroční výšlap na Helfštýn či nově červencová noc. Lidé u nás dodržují i tradice jako například chození Mikuláše, masopustní vodění medvěda a masopustní zábava, pálení čarodějnic a májkování na Smrtnou neděli. V obci je činný sbor dobrovolných hasičů, stolní tenisté, myslivci. Dále je aktivní Spolek žen a Spolek pro dobrou náladu. Dobře funguje i místní knihovna. Jsem moc rád, že se naši zastupitelé, spolky i jednotlivci na pořádání těchto akcí podílejí a patří jim za to moje poděkování.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

V minulých letech tomu tak skutečně bylo. Mladí lidé odcházeli za prací a bydlením do měst. Počet obyvatel v obci dokonce krátkodobě poklesl i pod magickou hranici 200, což se neblaze projevilo na financování obce.

V současné době již ale mladí lidé zůstávají. Staví si zde nové rodinné domky a také opravují stávající starší domy.

Abychom tyto mladé lidi v obci i nadále udrželi, snažíme se neustále zlepšovat občanskou vybavenost a celkové vyžití v obci.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Obec má dobrou polohu. Okolní města jsou dobře dostupná, nedaleko je i dálnice. Jsme malá obec, a proto se všichni lidé dobře znají. Ochota druhému pomoct je zde samozřejmostí. Máme čistou a upravenou obec v pěkném prostředí okolní přírody s výhledem na Moravskou bránu.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Pocházím z malé obce a život ve městě mě neláká. Mám rád přírodu. Dokázal bych si představit žít někde na horách, tam, kde mám přátele. Třeba v Beskydech nebo v Jeseníkách.